Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 11. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 245 - Zákon o volbách do PČR

mezinárodní smlouva

 • 286 - Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
 • 287 - Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
 • 309 - Změna článku 124 Římského statutu
 • 310 - Změny článku 8 Římského statutu
 • 311 - Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
 • 315 - Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
 • 316 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
 • 317 - Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
 • 318 - Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění

jiný

 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 275 - Petice dálnice D49 a D55
 • 302 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
 • 327 - Zasedání ER 18.10.2018
 • 329 - Informace delegací za 11. funkční období
 • 330 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
 • 331 - Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
227

Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

227/1 VVVK Petr BaierlFrantišek Dobšík
  Václav Homolka (VVVK) 18. schůze č.521  - doporučuje
  Podán:
  245

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 18. schůze č.537  - zamítá senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   275

   Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav

   275/1 VVVK Libor Lukáš
    Jiří Oberfalzer (VVVK) František Bradáč (VHZD) Zdeňka Hamousová (VUZP) 18. schůze č.530  - schvaluje
    Podán:
    286

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

    286/1 VHZD 286/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 18. schůze č.518  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, obchodní omezení, Česká republika, tabák, kouření, tabákový průmysl, kontrola dovozu
    287

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

    287/1 VHZD 287/2 VZOB Jiří Milek(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 18. schůze č.525  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, Česká republika, ratifikace dohody, udržitelné zemědělství, chráněné území, ochrana krajiny
    302

    Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017

    302/1 UPV 302/2 VVVK 302/3 VVVK Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
     Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 18. schůze č.542  - bere na vědomí
     Podán:
     309

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

     309/1 UPV 309/2 VZOB Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 18. schůze č.512  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, trestní soud, mezinárodní trestní právo
     310

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

     310/1 UPV 310/2 VZOB Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 18. schůze č.511  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, trestní soud, mezinárodní trestní právo, válečný zločin, trestný čin proti lidskosti
     311

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót

     311/1 VHZD 311/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 18. schůze č.519  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Lotyšsko, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
     315

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017

     315/1 VUZP 315/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 18. schůze č.538  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, revize dohody, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, mezinárodní úmluva, živočišná říše, volně žijící savci
     316

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku

     316/1 VZSP 316/2 VZOB Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Ladislav Václavec (VZOB) 18. schůze č.524  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, Česká republika, lékařský výzkum, lékařství, Evropská úmluva o ochraně lidských práv
     317

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách

     317/1 VHZD 317/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 18. schůze č.527  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Česká republika, Kambodža
     318

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018

     318/1 VHZD 318/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 18. schůze č.520  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Jižní Korea, dvojí zdanění, daňová úmluva
     327

     Zasedání Evropské rady (18. října 2018) - komentovaný návrh pořadu jednání

     327/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 18. schůze č.510  - bere na vědomí
      Podán:
      329

      Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 11. funkční období

       
       18. schůze č.535  - bere na vědomí
       Podán:
       330

       Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018

        
        18. schůze č.534  - bere na vědomí
        Podán:
        331

        Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období

        Milan Štěch (předseda Senátu)
         18. schůze č.536  - bere na vědomí
         Podán: