Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 104 - Zákon o EET
 • 105 - Zákon o zpravodajských službách České republiky
 • 106 - Zákon o investičních pobídkách
 • 107 - Zákon o místních poplatcích
 • 109 - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • 110 - Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
 • 111 - Zákon o léčivech
 • 112 - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • 113 - Zákon o krmivech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 114 - Zákon o zemědělství

senátní návrh zákona

 • 92 - Novela Ústavy - senátní návrh
 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 46 - Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství

jiný

 • 57 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
 • 86 - Výroční zpráva ČTÚ
 • 95 - Zpráva o vývoji EU v roce 2018
 • 98 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
 • 103 - Závěry ze zasedání ER
 • 118 - Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR

senátní návrh schválený v PS

 • 108 - Zákon o státním občanství České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
46

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018)

46/1 VUZP 46/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, regulace rybolovu, rybářská loď, velryba
57

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018

57/1 VHZD 57/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
  František Bradáč (VHZD) Michael Canov (UPV) 10. schůze Podán:
  86

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018

  86/1 VHZD Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
   František Bradáč (VHZD) (SKSP) 10. schůze Podán:
   92

   Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   92/1 UPV Jiří Dienstbier (zástupce komise Senátu)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlMiroslav Antl (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
    95

    Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2018

    95/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 10. schůze Podán:
     98

     Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018

     98/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
      Karel Kratochvíle (VHZD) 10. schůze Podán:
      103

      Zasedání Evropské rady (20. června 2019) - závěry

      103/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
       Václav Hampl (VEU) 10. schůze Podán:
       104

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

       104/1 VHZD 104/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Herbert Pavera (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: účetnictví, účetní systém, daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, jednotný účetní systém, příjem ? platba, maloobchodní prodej
       105

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

       105/2 UPV Andrej Babiš(předseda vlády)Václav Láska (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: veřejná správa, informační systém, sběr dat, územní samospráva, tajná služba
       106

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

       106/1 VHZD 106/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: hospodářský rozvoj, podpůrná politika, daňová úleva, regionální pomoc, zahraniční investice, investiční podpora, podpora zaměstnanosti, podpora investic
       107

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

       107/1 VHZD 107/2 UPV 107/3 VUZP Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) (SKRV) Michael Canov (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: finance místních úřadů, místo přechodného pobytu, právní předpisy místní správy, místní daň, domácí zvíře, obecní rozpočet
       108

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

       108/1 UPV Tomáš Czernin(zástupce Senátu)Radek Sušil (UPV) Jiří Dienstbier (VZOB) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: potomek, Česká republika, státní občanství, udělení občanství, dvojí státní příslušnost
       109

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

       109/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: trestní řízení, přibližování legislativy, trestní odpovědnost mladistvých, mladý člověk, trestní stíhání, soud pro mladistvé
       110

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

       110/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: odměňování, kapitálový trh, správní rada, cenné papíry, přibližování legislativy, průhlednost administrativy, akcionář, zneužívání trhu
       111

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: farmaceutický výrobek, seznam léčiv, zdravotní péče, elektronické zdravotnictví
       112

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

       112/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)František Bradáč (VHZD) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: dřevozpracující průmysl, kontrola dovozu, produkce dřeva, výrobky ze dřeva, kontrola vývozu, clo, dohled nad trhem
       113

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

       113/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: výživa zvířat, krmiva, značení zboží nálepkami, kontrola dovozu, označení výrobku, agrární sektor
       114

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

       114/1 VHZD Josef Kott(zástupce skupiny poslanců)Karel Kratochvíle (VHZD) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: národní zemědělská politika, podpora zemědělství, podpora podnikání, státní podpora
       118

       Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

        
        10. schůze Podán:
        225

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

        225/1 VZSP 225/2 VZSP 225/3 VZSP 225/4 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)
         zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         K 013/12
         Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

         (5953/19)
         COM (2019) 22

         Česká verze
         doručena dne 31.1.2019
         Historie tisku EU
         VEU
         Hana Žáková

         16.4.2019
         č. 66 K 013/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředí 10. schůze

         IPEX

         trvale udržitelný rozvojpolitika životního prostředí EUpolitika zaměstnanosti EUhospodářský růsthospodářská a sociální soudržnostpolitika v oblasti změny klimatuchudobaevropská sociální politikahospodaření se zdroji
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 019/12
         Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom

         (7955/19)
         APP (2019) 0

         Česká verze
         doručena dne 29.3.2019
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         4.6.2019
         č. 80 N 019/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 10. schůze

         IPEX

         statut úředníkaprávní postaveníevropský veřejný ochránce práv
         Registr Rady EU

         Projednávání v PSP

         Jan Grinc
         K 018/12
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí

         (7680/19)
         COM (2019) 128

         Česká verze
         doručena dne 20.3.2019
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         9.7.2019
         č. 96 K 018/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředí 10. schůze

         IPEX

         úprava vodyreziduum léčivého přípravkusledování životního prostředívliv na životní prostředífarmaceutický výrobekveterinární léčivý přípravekochrana životního prostředíantimikrobiální rezistenceznečišťování půdyznečišťování vody
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 020/12
         Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

         (8417/19)
         COM (2019) 177

         Česká verze
         doručena dne 10.4.2019
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         9.7.2019
         č. 95 K 020/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo průmyslu a obchodu 10. schůze

         IPEX

         politika v oblasti změny klimaturozhodovánídaňové právovětšina hlasůekologická daňčinnost orgánůjaderná politikalegislativní proces EUspolupráce v oblasti energetiky
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 023/12
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života

         (8302/19)
         COM (2019) 149

         Česká verze
         doručena dne 15.4.2019
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         9.7.2019
         č. 97 K 023/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředíVUZP
         • Usnesení přijato
         • 5.6.2019

          
         10. schůze

         IPEX

         ochrana životního prostředíopatření na kontrolu znečištěníekologické právopolitika životního prostředí EUčlenský stát EUuplatňování právních předpisů EUiniciativa EU
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         J 028/12
         Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019

         (9927/19)
         COM (2019) 503

         Česká verze
         doručena dne 5.6.2019
         Historie tisku EU
         VEU
         Mikuláš Bek

         9.7.2019
         č. 93 J 028/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 10. schůze

         IPEX

         práce ženzdravotní systémhospodářská reformaČeská republikahospodářská politikastabilizační programvzdělávánídůchodový plánPakt o stabilitě a růstuinvestice
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská