Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 137 - Návrh zákona o dráhách
 • 138 - Lesní zákon
 • 139 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 142 - Nominační zákon
 • 143 - Návrh zákona o státním zastupitelství

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 140 - Zákon o dráhách
 • 141 - Stavební zákon

senátní návrh zákona

 • 135 - Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 85 - Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
 • 91 - Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
 • 96 - Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • 97 - Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
 • 99 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
 • 100 - Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
 • 101 - Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
 • 102 - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

jiný

 • 57 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
 • 73 - Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
 • 115 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
 • 129 - Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
57

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018

57/1 VHZD 57/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
  František Bradáč (VHZD) Michael Canov (UPV) 12. schůze Podán:
  73

  Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy

  73/1 VVVK 73/2 VHZD 73/3 VUZP Petr Martan
   Přemysl Rabas (VVVK) Lumír Aschenbrenner (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 12. schůze Podán:
   85

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019

   85/1 VHZD 85/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Kyrgyzstán
   91

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014

   91/1 VHZD 91/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, Jednotný evropský akt, Ecofin, bankovní unie EU
   96

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

   96/1 VHZD 96/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Ladislav Faktor (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Argentina, Česká republika, mezinárodní spolupráce, celní dohoda, celní spolupráce, clo, celní delikty
   97

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu

   97/1 VHZD 97/4 VHZD 97/2 VZOB 97/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Miroslav Balatka (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, investiční banka, mezinárodní investice, sídlo instituce
   99

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019

   99/1 VZSP 99/2 VZOB Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Koštial (VZSP) Jaroslav Kubera (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Mongolsko
   100

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě

   100/1 VHZD 100/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Jiří Cieńciała (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Nizozemsko, Česká republika, mezinárodní spolupráce, Curaçao
   101

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě

   101/1 VHZD 101/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Omán, Česká republika
   102

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze

   102/1 UPV 102/2 VZOB Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 12. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, policejní spolupráce, Mongolsko, vyhoštění, nelegální migrace
   115

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018

   Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    Vladislav Vilímec (VHZD) 12. schůze Podán:
    129

    Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

    129/1 VVVK Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) 12. schůze Podán: organizace školství, školství, vzdělávání, regionální orgány státní správy, místní orgány státní správy, školský systém, dlouhodobá prognóza
    135

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

    Martin Červíček (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Michael Canov (senátor)Miroslav Antl (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jiří Burian (senátor)Radek Sušil (senátor)Peter Koliba (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Rostislav Koštial (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Dušek (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ivo Bárek (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Ladislav Václavec (senátor)Raduan Nwelati (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Pavel Štohl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Michal Kortyš (senátor)Ivo Valenta (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Anna Hubáčková12. schůze Podán:
     137

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Michal Kortyš (VHZD) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: národní doprava, regionální doprava, vnitrostátní doprava, železniční doprava, dopravní licence, přibližování legislativy, poskytování služeb
     138

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     Miroslav Toman(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: les, odborná kvalifikace, ochrana lesa, pěstování lesů, vlastnictví lesů, lesní legislativa
     139

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů

     Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Miroslav Balatka (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: komunikační systém, smlouva, telekomunikace, telekomunikační politika, zánik smlouvy
     140

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     Petr Dolínek(poslanec)Ladislav Kos (VHZD) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: městská doprava, bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, městská hromadná doprava, jízdní personál, metro
     141

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

     Jan Birke(zástupce skupiny poslanců)Ivo Bárek (VUZP) Herbert Pavera (VHZD) Jiří Burian (UPV) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: vodohospodářské stavby, stavební povolení, změna klimatu, sucho
     142

     Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

     Andrej Babiš(předseda vlády)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: právnická osoba, správní rada, podnikové vedení, jmenování pracovníků, konkurz do státní správy, veřejné vlastnictví, jmenovací moc
     143

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze Podán: Lhůta pro Senát: Evropská unie, státní zástupce, vlastní zdroje, trestní řízení, hospodářský trestný čin, finanční soud
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 024/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

     (8648/19)
     COM (2019) 178

     Česká verze
     doručena dne 15.4.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     6.8.2019
     č. 103 K 024/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 12. schůze

     IPEX

     instituce Evropské uniečinnost orgánůprůhlednost administrativyspolupráce mezi institucemiregulační politikaprávo EUtvorba politikzjednodušení legislativyprogram EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     K 025/12
     Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

     (8799/19)
     COM (2019) 186

     Česká verze
     doručena dne 24.4.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Emilie Třísková

     6.8.2019
     č. 104 K 025/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze

     IPEX

     činnost orgánůevropská sociální politikačinnost EUlegislativa sociálního zabezpečenílegislativní proces EUsociální právoužší spoluprácerozhodovánívětšina hlasůpracovní právo
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 026/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019

     (9810/19)
     COM (2019) 260

     Česká verze
     doručena dne 29.5.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     6.8.2019
     č. 105 K 026/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcí 12. schůze

     IPEX

     regionální spolupráceČerná HorademokratizaceTureckoRepublika SrbskoKosovoBosna a Hercegovinarozšiřování Evropské unieAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonie
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 027/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii

     (9817/19)
     COM (2019) 261

     Česká verze
     doručena dne 29.5.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     6.8.2019
     č. 105 K 027/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcí 12. schůze

     IPEX

     přístupové kritériumčlenství v Evropské uniiBosna a Hercegovina
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 031/12
     Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty

     (11313/19)
     COM (2019) 333

     Česká verze
     doručena dne 16.7.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     15.10.2019
     č. 117 K 031/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 12. schůze

     IPEX

     legislativní proceszpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlamentvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarity
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc