Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 1 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 2 - Zákon o vysokých školách
 • 317 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 318 - Vodní zákon
 • 319 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 320 - Návrh zákona o odpadech
 • 321 - Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 322 - Související zákony novelizované přijetím zákon o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 323 - Zákon o obalech
 • 324 - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 325 - Zákon o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.
 • 327 - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 328 - Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 337 - Zákon o daních z příjmů
 • 340 - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 326 - Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací

senátní návrh zákona

 • 299 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh

jiný

 • 271 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
 • 280 - Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
 • 316 - Stanovisko vlády na usnesení Senátu č. 496
 • 329 - Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1/1 VZ 1/2 UPV 1/3 VSP Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Jitka Chalánková (VSP) Tomáš Goláň (UPV) 2. schůze č.54  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: nemoc, státní pojištění, epidemiologie, epidemie, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění, prostředky zdravotnické techniky
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

2/1 VVVK 2/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Michael Canov (UPV) 2. schůze č.49  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: vysvědčení, zkouška, vysokoškolské vzdělání, připuštění ke zkoušce, student
271

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019

271/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
  Karel Kratochvíle (VHZD) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
  280

  Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

  280/1 VHZD Eva Zamrazilová
   Vladislav Vilímec (VHZD) 2. schůze č.46  - bere na vědomí
   Podán:
   299

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

   299/1 VVVK Miluše Horská
    zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 2. schůze č.52  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory:
    316

    Stanoviska rezortů vlády k jednotlivým bodům usnesení Senátu č. 496 z 26. schůze, konané dne 20. srpna 2020

     
     2. schůze č.23  - schvaluje
     Podán:
     317

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

     317/1 VHZD 317/2 VZSP 317/3 VUZP ST 317/4 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Herbert Pavera (VHZD) Pavel Karpíšek (SKRV) Jan Žaloudík (VZSP) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 2. schůze č.36  - schvaluje návrh zákona
     č.37  - schvaluje
     Podán: Lhůta pro Senát: zdraví zvířat, ochrana zvířat, chov zvířat, správní delikt, implementující opatření státu
     318

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     318/1 VHZD 318/2 VUZP 318/3 SKRV 318/4 SKVS 318/5 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Šilar (VHZD) Anna Hubáčková (SKVS) Anna Hubáčková (SKRV) Petr Holeček (VUZP) 2. schůze č.32  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: vodní zdroje, ochrana vod, atmosférické podmínky, rozvod vody, sucho, přírodní riziko, prevence environmentálních rizik
     319

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

     319/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) 2. schůze č.24  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: dokumentace, normalizace, technická norma, prostředky zdravotnické techniky
     320

     Návrh zákona o odpadech

     320/1 VUZP 320/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Ladislav Kos (VHZD) 2. schůze č.27  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: odpad, nakládání s odpadem, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu
     321

     Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

     321/1 VUZP 321/2 VHZD Richard BrabecZdeněk Nytra (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.28  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: odpad, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, vozidlo, elektronický odpad, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu, životnost výrobku, pneumatika, zásobník elektrické energie
     322

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

     322/1 VUZP 322/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.29  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: odpad, nakládání s odpadem, odpad z domácností, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu
     323

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

     323/1 VUZP 323/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Jaroslav Větrovský (VHZD) 2. schůze č.26  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: recyklování, obalová technika, zabalený výrobek, recyklace odpadu, obalový materiál, likvidace odpadních látek
     324

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     324/1 VHZD 324/2 VUZP 324/3 SKRV Miroslav Toman(ministr zemědělství)Jaromír Strnad (VHZD) Herbert Pavera (SKRV) Petr Vícha (VUZP) 2. schůze č.38  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: vlastnictví, zhoršování životního prostředí, nemovitý majetek, změna klimatu, rozparcelování, systém vlastnictví půdy, katastr nemovitostí, sucho
     325

     Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

     325/1 VZSP Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jitka Chalánková (VZSP) 2. schůze č.25  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: odborná kvalifikace, epidemie, příprava při zaměstnání
     326

     Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

     326/1 VHZD Vlastimil Válek(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Kos (VHZD) 2. schůze č.39  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: oběť, vojenská okupace, Československo, odškodnění, náhrada škody, Organizace Varšavské smlouvy
     327

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

     327/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 2. schůze č.31  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: finanční instituce, boj proti zločinu, přeshraniční spolupráce, celní spolupráce, trestná činnost, hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
     328

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     328/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 2. schůze č.30  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální rozvoj, finanční pomoc, státní podpora, seznam
     329

     Zasedání Evropské rady (15. a 16. října 2020) - závěry

     329/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      Jiří Dušek (VEU) 2. schůze č.22  - bere na vědomí
      Podán:
      337

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

      337/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 2. schůze č.45  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: daň z příjmů, sociální zabezpečení, samostatná výdělečná činnost, daň z příjmu fyzických osob, paušální daň, osoba samostatně výdělečně činná
      340

      Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

      340/1 VZSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Lumír Kantor (VZSP) 2. schůze č.33  - nezabývat se
      Podán: Lhůta pro Senát: důchodce, finanční pomoc, epidemie, důchodový plán
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 060/12
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

      (8280/20)
      COM (2020) 381

      Česká verze
      doručena dne 26.5.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      8.9.2020
      č. 200 K 060/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zemědělstvíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.8.2020

       
      2. schůze
      č. 47 - závěrečné usnesení přijato
      19.11.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      novinkazpracování potravinzemědělsko-potravinářský sektorplýtvání potravinamibiopotravinastrategie EUvýzkum a vývojspotřeba potravin
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 064/12
      Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn

      (8991/20)
      COM (2020) 241

      Česká verze
      doručena dne 22.6.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Čunek

      29.10.2020
      č. 214 K 064/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo práce a sociálních věcí 2. schůze
      č. 34 - závěrečné usnesení přijato
      13.11.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      demografický rozborveřejné financetrh prácegeografická mobilitapopulační politikasociální politikageopolitikaregionální rozdílnostorganizace zdravotnictvívzdělávání
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      K 067/12
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

      (9389/20)
      COM (2020) 299

      Česká verze
      doručena dne 9.7.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      18.11.2020
      č. 9 K 067/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 4.11.2020

       
      2. schůze
      č. 48 - závěrečné usnesení přijato
      19.11.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      strategie EUelektrická energiesnižování plynných emisízelená ekonomikaenergetická rozvodná síťspotřeba energieobnovitelná energiebiopalivovýkonnost energetiky
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 068/12
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu

      (9390/20)
      COM (2020) 301

      Česká verze
      doručena dne 9.7.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      18.11.2020
      č. 9 K 068/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 4.11.2020

       
      2. schůze
      č. 48 - závěrečné usnesení přijato
      19.11.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      strategie EUinvestice EUsnižování plynných emisívodíkspolupráce v oblasti energetikyobnovitelná energiepalivový článeknovinkačistá technologie
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 073/12
      dělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021

      (10887/20)
      COM (2020) 575

      Česká verze
      doručena dne 17.9.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Mikuláš Bek

      18.11.2020
      č. 7 K 073/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 2. schůze
      č. 50 - závěrečné usnesení přijato
      19.11.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      hospodářská reformaepidemiehospodářská politikaevropský semestr konkurenceschopnosthospodářská a sociální soudržnoststrategie růstu EUhospodářská obnovainvestice
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      J 074/12
      Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů

      (11606/20)
      COM (2020) 621

      Česká verze
      doručena dne 9.10.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      18.11.2020
      č. 8 J 074/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 2. schůze
      č. 51 - závěrečné usnesení přijato
      19.11.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      Romovévyloučení ze společnostirovné zacházenízdravotní politikapráva menšinzačlenění do společnostietnická diskriminacepřístup k zaměstnáníbydlenípřístup ke vzdělánísociální služby
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová