Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 73 - Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • 77 - Zákon o ČNB
 • 79 - Občanský zákoník
 • 82 - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 74 - Zákon o SFDI
 • 75 - Zákon o o řízení motorových vozidel
 • 76 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • 78 - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného

senátní návrh zákona

 • 59 - Novela zákona o volbách - senátní návrh
 • 81 - Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 40 - Změna přílohy VII - Göteborský protokol
 • 41 - Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
 • 341 - Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
40

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol), přijatá v Ženevě dne 13. prosince 2019

40/1 VUZP 40/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Renata Chmelová (VUZP) Ladislav Faktor (VZOB) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, prevence znečištění, znečišťování stratosféry, znečišťování atmosféry, acidifikace životního prostředí, mezinárodní úmluva, ozon, látky znečišťující stratosféru
41

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

41/1 VUZP 41/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory: nakládání s odpadem, přeshraniční doprava, ratifikace dohody, přeshraniční spolupráce, nebezpečný odpad, zneškodňování odpadu
59

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

59/2 SKUCR Zdeněk Hraba (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Petr Holeček (senátor)Marek Hilšer (senátor)Pavel Kárník (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Mikuláš Bek (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Horník (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Jan Holásek (senátor)Josef Bazala (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Jiří Růžička (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Adéla ŠípováOndřej Feber (UPV) (SKUCR) (SKKZ) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
  73

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

  73/1 VUZP 73/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Lukáš Wagenknecht (VUZP) Michael Canov (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: veřejná správa, informační systém, elektronická správa, ukládání a vyhledávání informací, digitalizace dokumentů
  74

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

  74/1 VHZD 74/2 UPV Ondřej Polanský(zástupce skupiny poslanců)Hana Žáková (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: dopravní infrastruktura
  75

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  75/1 VHZD 75/2 UPV Zuzana Ožanová(zástupce skupiny poslanců)Jaromír Strnad (VHZD) Martin Červíček (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: dopravní předpisy, zkouška, řidičský průkaz, dopravní školení, jednostopé vozidlo
  76

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  76/1 VSP 76/2 UPV Vít Kaňkovský(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Adámek (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: zdravotně postižený člověk, sociální dávky, zdravotní průkaz
  77

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

  77/1 VHZD 77/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: finanční trh, měnová politika, kurzové korekce, spotřební úvěr, Evropská centrální banka, centrální banka, úrok, finanční stabilita
  78

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  78/1 VSP 78/2 UPV Kateřina ValachováJiří Vosecký (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: školní docházka, vyživovaná osoba, epidemie, ošetřovatelská péče, domácí péče
  79

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

  79/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: soudní řízení, občanské právo, solicitor, občanský zákoník, mladý člověk, soud pro mladistvé, způsobilost k právním úkonům, způsobilost k právům
  81

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

  Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Adéla Šípová (senátorka)
   zpravodaj pro 1. čtení - Roman Kraus10. schůze Podán:
   82

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   82/1 UPV 82/2 SKUCR Jan Hamáček(ministr vnitra)Ondřej Feber (UPV) (SKUCR) 10. schůze Podán: volební systém, poslanecký mandát, rozdělení na volební kraje, sčítání hlasů, parlamentní volby
   199

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
    341

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020

    341/1 VUZP 341/2 VZOB  Renata Chmelová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, ochrana zvířat, živočišná říše
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 084/12
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

    (11976/20)
    COM (2020) 667

    Česká verze
    doručena dne 16.10.2020
    Historie tisku EU
    VEU
    Petr Orel

    20.1.2021
    č. 27 K 084/12/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředí 10. schůze

    IPEX

    chemické znečišťováníchemický výrobekmezinárodní spoluprácebezpečnost výrobkuzdraví veřejnostiochrana životního prostředíprávní předpisy o chemických látkáchjedovatá látkastrategie EU
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík