Obvodč.43
Zvolen zaKDU-ČSL+Nestran v roce 2016
Mandát15.10.2016 - 15.10.2022

Dle Jednacího řádu Senátu nemohou být předseda a místopředsedové Senátu členové žádného výboru a z uvedeného důvodu nemohou být v daném období zpravodaji k tiskům.

Senátní prioritní agenda