Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Avízo: Mezinárodní vědecká konference ke 100 letům československé státnosti (20.09.2018)

V rámci oslav stého výročí vzniku československého státu se bude v sídle Senátu Parlamentu ČR konat ve dnech 25. září až 27. září 2018 mezinárodní vědecká konference „Československo v proměnách Evropy 20. století“, kterou ve spolupráci se Senátem připravuje Akademie věd ČR.

Slavnostní zahájení konference se uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce (vstup recepcí C2) 25. září 2018 od 17.00 do 19.00 hod. S projevem vystoupí mimo jiné předseda Senátu Milan Štěch, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová či předseda Slovenské akadémie vied Pavol Šajgalík. Součástí slavnostního zahájení budou přednášky historiků Roberta Kvačka a Dušana Kováče.

Na slavnostní zahájení naváže dvoudenní odborná konference, během které se bude pozornost badatelů soustředit na historické milníky, klíčové osobnosti a významné události Československa ve 20. století, a to z několika hledisek: politického, ekonomického a sociálně-kulturního.

První přednáškové bloky budou zahájeny ve středu 26. září 2018 od 9.00 hod., probíhat budou současně v Jednacím sále (recepce A) a Hlavním sále Valdštejnského paláce (recepce C2). Druhý den konference bude pokračovat ve čtvrtek 27. září 2018 od 9.00 hod. programem v Jednacím sále a Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce (recepce A). Bližší informace k programu odborné části konference naleznete zde.

Akreditace medií se vyřizují na adrese: davidovae@senat.cz.

Denisa Čermáková, 20.09.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

25.09.2018 17:00 Slavnostní shromáždění při příležitosti zahájení mezinárodní vědecké konference "Československo v proměnách Evropy 20. století"
26.09.2018 09:00 Mezinárodní vědecká konference "Československo v proměnách Evropy 20. století"
27.09.2018 09:00 Mezinárodní vědecká konference "Československo v proměnách Evropy 20. století"