Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Předseda Senátu Milan Štěch udělil 21 osobnostem Stříbrnou pamětní medaili Senátu (27.09.2018)

Jednadvacet osobností z oblasti vědy, kultury, vzdělávání, sportu a společenského života dnes v Senátu obdrželo Stříbrnou pamětní medaili Senátu. Slavnostní předávání medailí se ve Valdštejnském paláci konalo již posedmé, tradičně v předvečer Dne české státnosti.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Předseda Senátu i na základě tipů od senátorů vybírá každoročně ty osobnosti, jejichž odborný nebo společenský kredit je výjimečný a jejich úspěchy, konkrétní činy anebo postoje tedy lze dát za příklad ostatním.

„Ocenění udělujeme za dlouhodobou činnost, často i celoživotní přínos v určitém oboru. Ale oceňujeme také talentované lidi, kteří toho mají ještě mnoho před sebou či podali mimořádné výkony,“ uvedl předseda Senátu Štěch. Zároveň v letošním roce oslav stého výročí založení Československa vyzdvihnul zásluhy těch, kteří prožili bezmála kompletně tuto dobu. „Zejména jim náleží kromě udělení stříbrné medaile Senátu zvláštní poděkování za to, že se mimo své profese věnovali či dosud věnují také předávání svých celoživotních zkušeností nastupujícím generacím, a přenesli tak své životní příběhy a moudrost do budoucnosti. Žádná byť sebelepší učebnice se nemůže nikdy vyrovnat bezprostřednímu svědectví pamětníka,“ uvedl předseda Senátu Štěch ve svém projevu. 

Seznam laureátů Stříbrné pamětní medaile Senátu pro rok 2018:

prof. PhDr. Ludvík Armbruster

Významný český katolický kněz, vědec a pedagog. Je členem jezuitského řádu a profesorem filozofie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl také děkanem. V dubnu 1950 byl spolu s ostatními řeholníky zatčen a později vyhoštěn z republiky. Studoval poté v Římě a Frankfurtu nad Mohanem, kde byl také vysvěcen na kněze. Od roku 1961 žil a pracoval v Japonsku, kde přednášel filozofii na univerzitě Sophia v Tokiu. Po roce 1989 se zapojil do obnovy jezuitské řeholní provincie v ČR a současně i do obnovy a rozvoje vysokoškolského studia teologie. Nyní působí jako kněz v kostele sv. Ignáce v Praze. Je držitelem řady českých i zahraničních vyznamenání.

Mgr. Jiří Brýdl

Český pedagog a politik, bývalý senátor, bývalý starosta Svitav a zastupitel Pardubického kraje, člen KDU-ČSL. V Jevíčku a Svitavách se věnoval výuce českého jazyka a tělesné výchovy. Aktivně se účastnil událostí 17. listopadu 1989 a po revoluci se stal starostou města Svitavy, kde působil do roku 2000. V roce 1996 byl zvolen senátorem, ve funkci setrval do roku 2006. Během svého působení v Senátu Parlamentu ČR zastával pozici místopředsedy a poté předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Po skončení mandátu v roce 2006 byl opět zvolen starostou města Svitavy, kde setrval do roku 2010, a zároveň od roku 2008 vykonával funkci zastupitele Pardubického kraje.

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.

Profesor Černohorský se výrazně zasloužil o rozvoj fyziky a její výuky na vysokých školách, obzvláště na Masarykově univerzitě v Brně a Slezské univerzitě v Opavě, jejímž byl prvním rektorem. Jako kancléř klubu rektorů stál u zrodu České konference rektorů. V roce 2008 založil Odbornou skupinu organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků, v jejímž rámci uspořádal ke stovce seminářů se společným názvem Akademické fórum. Semináře byly věnovány diskusím na aktuální témata českého školství s cílem poskytnout odbornou podporu a kritickou zpětnou vazbu příslušným orgánům a institucím. Je autorem téměř 200 původních odborných prací z oblasti fyziky, překladů stěžejních fyzikálních děl a současně držitelem celé řady tuzemských akademických ocenění.

PhDr. Karel Hrubý

Karel Hrubý je sociolog a historik, politický vězeň 50. let a dlouholetý pracovník československého demokratického exilu po roce 1968. Vystudoval filozofii, sociologii a češtinu na Karlově univerzitě v Praze, poté vyučoval na středních školách na Plzeňsku, kde byl v roce 1955 zatčen a v zinscenovaném procesu odsouzen na deset let vězení. Část trestu strávil v pracovním táboře v uhelných dolech a po propuštění pracoval v dělnických profesích až do roku 1968, kdy začal působit jako sociolog. Po srpnových událostech odešel do exilu do Švýcarska, kde žije dodnes. Byl vydavatelem čtvrtletníku Proměny, který se věnoval československé kultuře, filozofii a pracím autorů československého disentu. Řadu let působil jako předseda exilové sociální demokracie, podílel se také na práci Rady svobodného Československa. Po roce 1989 začal opět publikovat v rodné zemi, převážně na téma moderních československých dějin.

Vladimír Mišík

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Je spojený především s kapelami The Matadors, Blue Effect a Etc… V 80. letech směl vystupovat jen velmi omezeně. V roce 1990 byl na dva roky zvolen do České národní rady za Občanské fórum. Kromě vlastní hudební tvorby se zasloužil o zprostředkování textů významných českých básníků Václava Hraběte a Josefa Kainara veřejnosti. Mezi nejznámější písničky Vladimíra Mišíka patří např. Slunečný hrob, Kuře v hodinkách, Stříhali dohola malého chlapečka, Variace na renesanční téma nebo Proč ta růže uvadá.

PhDr. Ivo Mrázek

Ivo Mrázek patří mezi nejvýznamnější basketbalové hráče Československa všech dob. Je zařazen na čestné listině zasloužilých mistrů sportu.  Ve své době patřil ke světové špičce a ke sportovnímu mistrovství dovedl coby trenér také své následovníky. V roce 1946 vstřelil na evropském šampionátu vítězný koš v zápase proti Itálii, který znamenal vůbec první zlatou medaili pro Československo v kolektivních sportech v historii. Jako hráč dvakrát startoval na olympijských hrách. Na Mistrovství Evropy v Paříži v roce 1951 byl vyhlášen nejlepším hráčem celého Mistrovství. Získal celkem 12 titulů mistra republiky, 6 jako hráč a 6 jako trenér. Je oficiálním kandidátem Síně slávy Mezinárodní basketbalové federace. Za svůj celoživotní přínos získal celou řadu domácích ocenění.

Mjr. Alojz Mutňanský

Český pilot a letecký instruktor. Od roku 1945 byl jedním z leteckých instruktorů vedených Antonínem Ocelkou (bratr Josefa Ocelky, 1. velitele 311. RAF), kteří v roce 1948 převzali urychlený výcvik pilotů nově vzniklého Státu Izrael. Za 5 měsíců vycvičili takřka 50 vojenských letců na cvičných letounech, které zde zbyly po německé Luftwaffe. Naposledy pilotoval v roce 1976, od té doby pracoval až do svých sedmdesáti let jako vedoucí řidič autodopravy pro Ústav sér a očkovacích látek v Olomouci.

PaedDr. Mária Navrátilová

Doktorka Mária Navrátilová je autorkou metodiky Sfumato - Splývavé čtení a ředitelkou vzdělávacího a didaktického institutu ABC Music v.o.s. Absolvovala studia na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde také úspěšně obhájila doktorskou práci. Poté začala v praxi testovat svou metodu Splývavého čtení. V tomto období také založila projekt ABC Music na základě inkluzívního vzdělávání. Jednalo se o první soukromou základní školu svého druhu v Česku i na Slovensku. Byla finalistkou prvního ročníku ankety „Zlatý Ámos“. Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a věnuje se reedukaci nejzávažnějších případů špatně čtoucích dětí, a to se stoprocentní úspěšností.

Bc. Darina Nešporová

Darina Nešporová je učitelkou v mateřské škole v Jívové u Olomouce. V polovině června roku 2017 se se svou kolegyní a skupinkou dětí vydala na procházku do sousední vesnice. Při cestě zpět ztratil protijedoucí řidič kontrolu nad svým vozem, který po nárazu do stromu dopadl přesně do míst, kde stála učitelka se čtyřmi dětmi. Paní Nešporová okamžitě zareagovala a podařilo se jí tři děti odstrčit z cesty. Čtvrté dítě se jí drželo za ruku a odmítalo se pustit. Zakryla jej vlastním tělem a společně skončili pod autem. Díky pohotovosti paní Nešporové malý Filip utrpěl pouze popáleninu ruky, sama však skončila na jednotce intenzivní péče s rozdrcenou pánví a těžkými popáleninami. Za svůj čin získala několik ocenění včetně ceny Michala Velíška.

Mgr. Theodor Pártl

Český pedagog, hudebník, skladatel a sbormistr se narodil v roce 1933 ve Strunkovicích nad Blanicí, kde trvale žije. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po působení na několika venkovských školách v Pošumaví vyučoval na Pedagogické škole v Prachaticích (1963-1993) a na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích (1993-2013). V roce 1963 založil Pěvecký sbor jihočeských učitelek, s nímž působí dodnes. Koncertoval po celé naší vlasti, téměř v celé Evropě a získal řadu významných ocenění. Počátkem 90. let Theodor Pártl začal při zaměstnání soukromě hospodařit na restituovaných pozemcích, stal se místostarostou obce, založil Pěvecký sbor a orchestr sv. Dominika, obnovil místní T.J. Sokol atd. V rodném městečku mu bylo uděleno čestné občanství.

Prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D.,  DSc.

Americký právník a právní antropolog českého původu, emeritní profesor Yale univerzity, který po druhé světové válce významně utvářel vývoj vědního oboru antropologie a bývá nazýván otcem zakladatelem antropologie práva. Po druhé světové válce se stal aktivním členem Národních socialistů a veřejně vystupoval proti komunistické straně. V roce 1948 se účastnil pochodu studentů na Hrad, kvůli čemuž musel následně emigrovat. Dostal se do USA, kde studoval sociologii, filozofii a antropologii. Poté přednášel na různých univerzitách, v letech 1956-1983 byl profesorem na univerzitě Yale a kurátorem antropologického oddělení Peabodyho muzea. Je členem americké National Academy of Sciences. Po roce 1989 často navštěvoval Československo, přednášel na univerzitách v Olomouci a v Praze. V otázce lidských práv byl poradcem amerických prezidentů J. F. Kennedyho, George W. Bushe či Billa Clintona. Napsal 103 vědeckých článků, 22 knih a je laureátem 31 čestných vědeckých hodností.

Ing. Otokar Randák

Otokar Randák je významnou osobností českého skautingu a byl aktivním účastníkem odboje za druhé světové války. Ve svých jedenácti letech vstoupil do nymburského II. oddílu skautů československé skautské organizace Junák. Po okupaci ČSR a rozpuštění Junáka se se svou družinou rozhodl pokračovat v činnosti. Během války se zúčastnil výcviku skautů a pomáhal předávat informace pro parašutistické výsadky na území protektorátu. Poté byl přiřazen k Dispoziční četě hasičského sboru v Nymburce, kde působil jako moto a cyklospojka, vykonával strážní službu a zapojil se do obrany mostu přes Labe. Po válce studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1948 se spolu s ostatními studenty zúčastnil protestního pochodu na Hrad a z fakulty byl vyloučen těsně před dokončením studia. Vysokou školu mohl dostudovat až po roce 1989. V současné době je vedoucím oldskautského klubu Hlavní přístav, je také konstruktérem kombinované skautské pramice – plachetnice.

Prof. MUDr. Josef P. Skála, M.D., Ph.D., FRCPC

Český lékař, vědec, divadelník a profesor původem z Prahy. Po roce 1948 byla jeho rodina těžce perzekuována, jejich majetek byl konfiskován a otec se strýcem byli mimoprávně po léta vězněni. Po absolvování gymnázia vystudoval medicínu na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Koncem srpna 1968 emigroval a po roční vědecké práci ve Stockholmu získal kanadské stipendium na University of British Columbia ve Vancouveru. V Kanadě se vedle své vědecké práce věnoval také milovanému divadlu. V roce 1976 založil ve Vancouveru české Divadlo Za rohem, ve kterém pracoval 30 let jako režisér, producent i herec a inscenoval mnohé premiéry her českých disidentů. Překládal a pracoval také dlouhá léta profesionálně i v kanadském divadle a rozhlase, kde například vystupoval s dramatickým čtením překladu Švejka. Od roku 1990 spolupracoval s Fakultní nemocnicí v Motole, kde se aktivně podílel na rozvoji transplantace kostní dřeně u dětí. Je držitelem celé řady vědeckých ocenění, včetně nejvyššího ocenění kanadské lékařské asociace F. N. G. Starr Award.

Mgr. Bc. Martina Součková

Martina Součková je trenérkou veslařského klubu Slavia. Spolu s lodníkem Radovanem Stránským pomohla letos v červnu zachránit dva příznivce geocachingu, kteří se nacházeli ve čtyřkilometrové výpusti Motolského potoka a náhlý silný proud je odnesl až do Vltavy. Paní Součková se v silné bouřce starala o svůj veslařský tým dětí do patnácti let, když spatřila tonoucí lidi v rozbouřené Vltavě. Pohotově tedy nastartovala svůj motorový katamarán, kterým doprovází mladé veslaře, a vydala se na pomoc. Oba téměř bezvládné hledače na pokraji utonutí naložila v silném proudu na svoje plavidlo a odvezla je ke břehu, kde již čekala záchranka. Dozvěděla se od nich pouze to, že s nimi byli ještě další dva hledači. Vydala se tedy zpět na vodu a hledala jakékoliv známky po dalších lidech, bohužel marně.

PhDr. Vojmír Srdečný

Průkopník sportu tělesně postižených, jeden z účastníků akce vysokoškoláků proti nacistům a pamětník 17. listopadu 1939. Spolu s dalšími studenty byl deportován do koncentračního tábora v Sachsenhausen - Oranienburg. Dnes zastává funkci předsedy historické skupiny 17. listopadu 1939 v Českém svazu bojovníků za svobodu. Je jedním ze zakladatelů systému Zdravotní tělesné výchovy v ČR a je zakladatelem Kladrubských her, které byly celosvětově první sportovní soutěží pro tělesně postižené a konají se od roku 1948 dodnes. Téměř 30 let působil v předsednictvu Svazu tělesně postižených sportovců a podílel se rovněž na založení Mezinárodní organizace postižených sportovců. Publikoval několik stovek prací, je autorem mnoha učebních textů a praktických příruček pro různé druhy zdravotního oslabení. Je nositelem řady tuzemských vyznamenání.

Mgr. Miroslav Stulák

Český pedagog, manažer gymnázia Cheb, zakladatel dějepisné soutěže gymnázií. Miroslav Stulák je pedagogem, který se vedle výuky dějepisu věnuje celé řadě dalších aktivit zaměřených na rozvoj mladých lidí. Každoročně organizuje prestižní dějepisnou soutěž studentů gymnázií, která je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České a Slovenské republiky. Letos proběhne již 27. ročník této soutěže. Od roku 1987 vozí studenty na besedy se známými osobnostmi, jako jsou olympijští vítězové, prezidenti, přední lékaři, vědci, politici či jiné významné osobnosti spojené s kulturou či historií ČR a SR. Těchto besed absolvoval již téměř 900. Od roku 1992 také organizuje autobusové zájezdy do pražských divadel, které se pořádají pravidelně každý víkend. Díky těmto zájezdům umožnil desetitisícům lidí zhlédnout divadelní představení. V roce 2012 obdržel prestižní Cenu Učené společnosti České republiky a v roce 2014 medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Kpt. Mgr. Ondřej Synek

Ondřej Synek je úspěšný český veslař. Stal se historicky prvním českým mistrem světa v olympijské disciplíně, když na novozélandském jezeře Karapiro zvítězil ve skifu ve finálové jízdě Mistrovství světa 2010. Titul mistra světa získal také v letech 2013, 2014, 2015 a 2017. Kromě závodního veslování na skifu pracuje jako sportovní instruktor pro ASC Dukla Praha. Je také čtyřnásobným mistrem Evropy a držitelem dvou stříbrných a jedné bronzové olympijské medaile. Ondřej Synek se angažuje i ve veřejném životě, v komunálních volbách 2014 byl zvolen do zastupitelstva dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. V době předávání je v zahraničí, ocenění převezme v jiném termínu.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Profesor Šlapeta je český historik architektury a vysokoškolský pedagog. Téměř 20 let byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, kde připravil řadu výstav české moderní architektury. Po sametové revoluci byl povolán na České vysoké učení technické v Praze, kde působil střídavě jako děkan a prorektor. Poté byl v letech 2006-2010  děkanem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Je členem Učené společnosti České republiky a Akademie umění v Berlíně a zastupuje Českou republiku v pracovních sekcích Mezinárodní unie architektů UIA, UNESCO a ICOMOS. Svými publikacemi přispěl k návratu české moderní architektury, zejména kubismu a funkcionalismu, do mezinárodních souvislostí. Je držitelem řady ocenění v oblasti architektury a pedagogiky.

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Profesor Vavřín je významná osobnost v oblasti vzdělávání seniorů. V roce 1991 byl jmenován profesorem v oboru Technická kybernetika. Kromě výzkumné a publikační činnosti ve svém oboru se věnoval i společenským a filozofickým aspektům automatizace, problémům ve vztahu člověk a stroj. Po roce 2000 se začal intenzivně zabývat vzděláváním seniorů v rámci Asociace Univerzity třetího věku v České republice. Do roku 2012 působil jako předseda této asociace, později jako místopředseda. Díky činnosti prof. Vavřína se podařilo zajistit financování pro seniorské vzdělávání na jednotlivých vysokých školách. Zároveň pomohl nastavit pravidla kvality tohoto vzdělávání na jednotlivých vysokých školách. Osobnost prof. Petra Vavřína významně přispěla k vysoké prestiži a dobrému jménu Univerzity třetího věku doma i v zahraničí.

Jaroslav Vrbenský

Dlouholetý redaktor nakladatelství Vyšehrad a bývalý politický vězeň. Od roku 1950 se podílel na budování sítě katolických studijních kroužků. V létě 1952 navázal kontakt s údajnými převaděči na Západ, ve skutečnosti příslušníky StB, a pokusil se zprostředkovat přechod přes hranice pro dva členy církve. Dne 23. 8. 1952 byl v Pasekách nad Jizerou zatčen a poté odsouzen k dvanácti letům vězení za velezradu v procesu „Antonín Bradna a spol.“ Trest vykonával postupně v několika věznicích a táborech, dokud nebyl v roce 1962 propuštěn. Poté pracoval v několika dělnických profesích a od roku 1969 působí jako redaktor v nakladatelství Vyšehrad. Navzdory činnosti normalizačního Knižního odboru Ministerstva kultury v 70. a 80. letech se mu podařilo vydat celou řadu významných knih středověkých i současných autorů.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr. h. c.

Profesor Zima je český lékař a biochemik, v letech 2005–2012 děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a od února 2014 rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů. Byl zvolen členem Učené společnosti České republiky, Academia Europea, České lékařské akademie, je členem vědeckých rad řady českých univerzit, České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR. Působí také v řadě mezinárodních univerzitních asociací, je členem předsednictva České lékařské společnosti, zasedá ve výborech národních i mezinárodních společností a redakčních radách odborných periodik. Je držitelem celé řady tuzemských i zahraničních ocenění a doktorem honoris causa několika zahraničních univerzit.

Eva Davidová, 27.09.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

27.09.2018 15:00 Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR u příležitosti Dne české státnosti. Pozvány jsou všechny senátorky a senátoři Parlamentu ČR.