Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Fórum pražských senátorů: Krátkodobé pronájmy bytů je třeba řešit legislativně (20.07.2020)

Expanze krátkodobého ubytování turistů v bytových domech zprostředkovaná internetovými platformami je neudržitelná. Pražští senátoři, kteří jednali v pondělí 20. července společně se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a pražských městských částí, kritizují její negativní jevy a požadují pro města zasažená masivním turismem účinnou legislativní regulaci.

Tiskový briefing po jednání fóra.

Tiskový briefing po jednání fóra.

Pandemie onemocnění Covid-19 sice zastavila kontinuální růst turismu v atraktivních destinacích ČR, v budoucnu lze však očekávat, že se tento trend opět obnoví. Za posledních dvacet let se návštěvy turistů hlavního města ztrojnásobily. S tím souvisí i prudký a nekontrolovaný vzestup nabídky ubytovacích služeb v bytových domech. Tento fenomén proměňuje charakter širšího středu města a přináší mnoho negativních jevů, které zásadním způsobem snižují kvalitu života obyvatel Prahy, ale i jiných turisticky exponovaných míst v ČR. Senátoři pražských obvodů proto podpoří legislativní strategie, které umožní samosprávám efektivní kontrolu ubytovacích služeb provozovaných v bytových domech a zajistí udržitelný rozvoj turismu v hlavním městě.

„Původně zajímavá myšlenka sdílené ekonomiky v oblasti bydlení se zcela devalvovala a proměnila se v nekorektní podnikání. Výsledkem je nárůst negativ spojených s overturismem, nedostatek nemovitostí k rezidenčnímu bydlení a nárůst šedé ekonomiky. Tedy dopady, které jdou zcela proti zájmům rezidentů a v konečných důsledcích i proti ekonomice této země. Je třeba přijmout taková opatření, která se nebudou věnovat jen fiskálním souvislostem, ale budou ve výsledku znamenat i skutečnou regulaci či omezení této činnosti,“ řekl 1. místopředseda Senátu a senátor Prahy 6 Jiří Růžička.

Iniciátor setkání Fóra pražských senátorů, které se konalo 20. července, senátor za Prahu 2 a 3 Marek Hilšer uvedl: „Vítám snahy reprezentace Hlavního města Prahy problematiku řešit. Legislativní návrhy však musí zajistit efektivní ochranu obyvatel před negativními jevy krátkodobých ubytovacích služeb a musí být koncipovány tak, aby právo bylo vymahatelné. Nesmí postihovat skutečné sdílení, ale regulovat novou formu podnikání, která má důsledky pro všechny obyvatele města. Proto předložím návrh zákona, jehož cílem je po vzoru jiných evropských metropolí komplexně řešit problematiku krátkodobých ubytovacích služeb pro turisty.“                   

Na setkání vyjádřili senátoři znepokojení z dlouhodobého masivního nárůstu ubytovacích služeb v bytových domech zprostředkovaných internetovými platformami typu Airbnb, Booking.com a jiných. Poskytování tohoto druhu ubytování pro turisty vzrostlo za poslední desetiletí více než dvacetkrát a lze očekávat jeho další růst po překonání pandemické krize. Před koronavirovou krizí bylo v centrálních částech Prahy nabízeno pro ubytovací služby asi 20 procent bytového fondu. Dochází k rozrůstání nabídky z centrální Prahy do dalších městských částí, s čímž je spojena řada negativních jevů. Místní obyvatelé jsou vytlačováni z centra města, zhoršuje se občanská obslužnost, ale především je porušován pořádek a právo na klidné bydlení v bytových domech, kde jsou ubytovací služby nabízeny.

Senátor Prahy 4 Jiří Drahoš dodává: „Nekontrolovaný nárůst on-line ubytovacích služeb v Praze dosáhl znepokojivých rozměrů a některé části centra města tak učinil téměř neobyvatelnými. Je proto nejvyšší čas, abychom se inspirovali příklady ze zahraničí, kde se s tímto fenoménem dokázali úspěšně vypořádat.“ Senátoři vnímají rostoucí stížnosti obyvatel městských částí na nevymahatelnost práva a s tím i snižující se kvalitu bydlení. Během jednání se shodli, že je nutné, aby po vzoru evropských metropolí došlo k vytvoření efektivních legislativních nástrojů umožňujících samosprávám obcí kontrolu nabízení krátkodobých ubytovacích služeb v souladu s územními plány a strategiemi pro udržitelný rozvoj města.   

Fórum pražských senátorů je neformální platformou senátorů zvolených za pražské obvody s cílem artikulovat a diskutovat problémy a zájmy Pražanů nejen na půdě Senátu, ale i směrem k lokální i celostátní politické reprezentaci. Fóra se účastní všech deset senátorů zvolených za pražské obvody.

Denisa Čermáková, 20.07.2020

Odkaz na akce v kalendáři:

20.07.2020 09:00 Jednání Fóra pražských senátorů Téma: Fenomén krátkodobých pronájmů zprostředkovaných internetovými platformami – Nastal čas pro jeho regulaci?
20.07.2020 11:30 Tiskový briefing po jednání Fóra pražských senátorů k problematice fenoménu krátkodobých pronájmů