Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Klub STAN podpoří zákony v legislativní nouzi, trvá však na zavedení korespondenční volby (20.08.2020)

20. srpna 2020, Praha. Klub Starostové a nezávislí je připraven na pokračování 26. schůze Senátu podpořit návrh zákona, který má umožnit hlasovat lidem v karanténě během krajských a senátních voleb na podzim tohoto roku.

 

„V souvislosti s vývojem koronavirové krize měla vláda dostatek času připravit se patřičným způsobem na průběh podzimních voleb, což bohužel neudělala a celou situaci hrubě zanedbala. Varovným signálem pro vládu nebylo ani odložení doplňkových voleb v senátním obvodu Teplice, které oproti březnovému termínu proběhly až v červnu,“ uvádí Petr Holeček, předseda klubu Starostové a nezávislí.

„Jsme si vědomi výjimečnosti situace. Jsme připraveni podpořit vládní návrh, který umožňuje právo volit občanům v karanténě s důrazem na ochranu zdraví a zavedená hygienická opatření. Nicméně toto řešení považujeme za nouzové. Stejný problém můžeme řešit další volby. Klub Starostové a nezávislí proto bude důrazně prosazovat zavedení korespondenční volby,“ dodává Petr Holeček.

V legislativní nouzi budou senátoři projednávat také školský zákon, resp. pravidla pro distanční vzdělávání v případě, že by opět došlo k mimořádným protiepidemickým opatřením. „Stanovení jednoznačných pravidel a vytvoření zákonného rámce pro distanční výuku je potřebné a nutné pro žáky, jejich učitele i samotné školy. Vítám, že ministerstvo k výuce na dálku vytvořilo přehledný manuál konzultovaný s lidmi ze školství. Velký problém však vidím v nedostatečném zajištění technického vybavení škol pro realizaci online výuky. V tomto ohledu sice vláda počítá s finanční pomocí, ta se ale týká pouze základních škol. Před stejným problémem ovšem stojí i střední školy či osmiletá a šestiletá gymnázia, na nichž žáci nižších stupňů plní povinnou školní docházku,“ uvádí 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Na plénu proběhne i volba nového předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Senátoři se budou rozhodovat mezi Jiřím Kauckým a Josefem Prokešem, kterého navrhl senátor klubu Starostové a nezávislí Michael Canov. „Dlouhodobě sleduji práci ÚOOÚ a jako pravidelný zpravodaj výročních zpráv tohoto úřadu za Ústavně-právní výbor si plně uvědomuji jeho důležitost. Místo předsedy by mělo být kvalitně obsazeno, proto jsem na tento post navrhl současného 1. místopředsedu ÚOOÚ Josefa Prokeše, který splňuje veškerá kritéria včetně jazykového vybavení pro práci v takto významné instituci,“ uvádí Michael Canov.

I přes mnohé pracovní zkušenosti druhého z kandidátů Kauckého panují mezi některými senátory obavy, zda splňuje zákonem dané podmínky pro výkon této funkce. „Byť se volební komise nakonec usnesla, že pan Jiří Kaucký podmínky splňuje, někteří senátoři klubu Starostové a nezávislí o tom nejsou přesvědčeni. Rozhodně nechceme znevažovat dosavadní zkušenosti pana Kauckého, ale jeho práce v Legislativní radě vlády či v dalších poradních orgánech vlády rozhodně nepovažujeme za potřebnou soustavnou pětiletou praxi v oblasti lidských práv a základních svobod ve smyslu kvalifikačního požadavku zákona o zpracování osobních údajů. Navíc účast v těchto orgánech často představuje zastoupení ministerstva nikoliv vlastní praxi a odbornost v dané oblasti. Bude na senátorkách a senátorech, aby svoji volbu pečlivě zvážili,“ dodává předseda klubu Petr Holeček.

 

Kontakt

Jan Doležálek, PR klubu Starostové a nezávislí

dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839

Sue Nguyen, 20.08.2020