Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Avízo: Tiskový briefing předsedy Stálé komise Senátu VODA-SUCHO Jiřího Buriana a ministra zemědělství Miroslava Tomana (21.09.2020)

Ve čtvrtek 24. září proběhne od 10:00 v sala terreně Valdštejnské zahrady tiskový briefing k projektu Generel lokalit akumulace povrchových vod (LAPV). Vystoupí senátor Jiří Burian, předseda Stálé komise Senátu VODA-SUCHO, která plnění strategických úkolů v boji se suchem sleduje a vyhodnocuje, a ministr zemědělství Miroslav Toman, pod jehož rezort Generel LAPV spadá.

Generel LAPV řeší problematiku výskytu sucha a zabývá se vznikem nových vodních děl, která by zajišťovala akumulaci srážkové vody, a přispívala tak k zachování zdravého životního prostředí. Díky přirozené konstrukci těchto projektů se sypanými hrázemi dochází ke vsakování naakumulované vody, čímž dochází i k doplnění zásob podzemních vod.

Stálá komise Senátu VODA-SUCHO vnímá záměry Generelu jako jedno z nejvýznamnějších opatření dlouhodobého řešení dopadů sucha s cílem garantovat občanům ČR do budoucna zásobování pitnou vodou.

Akreditace na tiskový briefing probíhá prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Sue Nguyen, 21.09.2020