Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Místopředseda Senátu J. Horník vyzývá vládu ke sdílení dat o pandemii COVID-19 (09.10.2020)

Místopředseda Senátu Jan Horník podporuje požadavky občanské iniciativy KoroNERV-20, která vládu vyzývá, aby zveřejnila data a modely týkající se pandemie COVID-19. Mezi občany a představiteli vlády je podle něj potřeba obnovit důvěru.

Místopředseda Senátu Jan Horník

Místopředseda Senátu Jan Horník

 

„Nad rámec požadavků Koro-NERVu požaduji zasílání aktuálních dat nejenom obcím s rozšířenou působností, ale všem obcím České republiky, protože jejich utajování navozuje u samospráv na nejnižším stupni řízení správy daného území zbytečné nejistoty a nemožnost koordinace přijímaných opatření,“ vysvětluje Jan Horník, dlouholetý senátor a starosta Božího Daru.

„Nejhorší na celé pandemii je doposud prosazovaná strategie státu žádná data samosprávám pokud možno nesdělovat. Přitom takováto uměle navozovaná nevědomost může vyvolávat u veřejnosti zbytečnou úzkost a paniku. Vyzývám proto vládu, aby konečně skončila s dlouhodobým utajovaným přístupem ke ‚koronavirovým‘ datům za konkrétní samosprávná území a začala tato data obcím neprodleně sdělovat.“

 

Sue Nguyen, 09.10.2020