Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Výzva Senátu nejvyšším ústavním činitelům (20.12.2018)

Senát schválil usnesení směřující k ústavním činitelům.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Usnesení Senátu

ze 4. schůze, konané dne 20. prosince 2018

 

Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům

 

Senát Parlamentu ČR

  1. vyzývá všechny ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv vypracovávaných BIS, ÚZSI, Vojenským zpravodajstvím a dalšími institucemi ČR, podílejícími se na zajištění její bezpečnosti a obrany, a doporučení těchto zpráv při výkonu svých ústavních pravomocí důsledně v souvislosti se zajištěním bezpečnosti ČR naplňovali;
  2. v souvislosti s nadcházejícím dvacátým výročím vstupu ČR do Severoatlantické aliance se tímto opakovaně přihlašuje k našemu dílu odpovědnosti v této pro ČR klíčové politické a obranné mezinárodní organizaci;
  3. pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil nejvyšší ústavní činitele.

 

Eva Davidová, 20.12.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

20.12.2018 09:00 Pokračování 4. schůze Senátu