Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Semináře k tématu umělé inteligence v Senátu se zúčastnili komisařka Jourová a náměstek Očko (25.02.2019)

V pondělí 25. února proběhl v Senátu seminář k tématu umělé inteligence za účasti komisařky Věry Jourové. Akci uspořádal jménem Výboru pro záležitosti EU senátor Jiří Dušek ve spolupráci s Úřadem vlády. Hlavním tématem bylo představení odborné studie k rozvoji potenciálu umělé inteligence v ČR směrem k senátorům a odborné veřejnosti, stejně jako prezentace vznikající národní strategie pro umělou inteligenci.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Úřad vlády v minulém roce publikoval odbornou studii, která mapovala silné a slabé stránky rozvoje umělé inteligence v ČR a potenciál a výzvy do budoucna. Ve spolupráci se senátorem Jiřím Duškem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU, uspořádali zástupci Úřadu vlády seminář, díky němuž bylo možné výsledky studie a aktivity na evropské a národní úrovni rozšířit mezi další členy Senátu a odbornou veřejnost. „Diskuze o zrození umělé inteligence se přenesly z vědecko-fantastických filmů do reálného světa. Už dnes existují algoritmy, které rozpoznávají lidské tváře, řídí automobily a diskutují s člověkem. Zdá se, že není otázky, zda vůbec, ale kdy. Cesta k tomuto cíli je přitom lemována příležitostmi pro české vědce i technicky, stejně jako soukromé společnosti,“ uvedl senátor Jiří Dušek.

Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová během svého úvodního příspěvku zmínila především potřebu najít v oblasti umělé inteligence vlastní, evropskou, cestu, která bude stavět na evropských etických principech a úctě k člověku.

„Umělá inteligence má obrovský pozitivní potenciál a věřím, že bude hrát velkou roli v rozvoji České republiky. Zároveň ale musí technologie být ve službách lidí. Jsem zastáncem etických, právních a společenských norem, které pro digitální svět zajistí respekt k právům a důstojnosti každého člověka a pokračující důvěru v této velké revoluci naší éry. Představuje to také skvělou příležitost dokázat, že plně chápeme nejistoty lidí a že ve skutečnosti také pro lidi pracujeme. Pouze takto můžeme bránit naše hodnoty, a to nejen v digitálním světě, ale také ve světě mimo internet,“ doplnila Věra Jourová

Právě z evropské úrovně přišel impulz k tvorbě národní strategie, jejíž tvorbu a zaměření představil náměstek ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko.

„Naším cílem je vytvořit především funkční strukturu, která bude koordinovat veřejnou a soukromou sféru a bude dlouhodobě schopna reagovat na dynamicky se vyvíjející oblast AI. Základem je podpora vybudování robustního zázemí pro výzkum a vývoj, musíme ale být připraveni i na výzvy především na trhu práce a v oblasti vzdělávání. Klíčová proto a především pro úspěch na evropské a mezinárodní úrovni je spolupráce opravdu všech subjektů u nás v Česku. Snažíme se tedy, aby strategie AI nebyla státní, ale skutečně národní," dodal Petr Očko, který má přípravu strategie na starosti.

Hlavní vizí strategie je přeměnit ČR na lídra v oblasti umělé inteligence a inovací ve střední Evropě. Prioritou je umístit v Praze Evropské centrum excelence umělé inteligence. Tyto kroky povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR na poli moderních technologií. MPO chce mít národní strategii hotovou již na jaře tohoto roku.

Na vypracování odborné studie k potenciálu rozvoje AI v ČR se podíleli přední odborníci z ČVUT a Akademie věd ČR v čele s profesorem Michalem Pěchoučkem. Studie se zaměřila na tři stěžejní oblasti. Technologickou oblast představil na semináři Luboš Král působící na ČVUT, o socioekonomické oblasti pak hovořil Michal Pazour z Technologického centra AV ČR. Právně-etickou část uvedla právnička Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva AV ČR. Řešitelé zmapovali silné a slabé stránky, příležitosti a výzvy pro ČR. Zásadním výstupem studie je sada konkrétních doporučení pro českou veřejnou správu pro rozvoj technologie AI v ČR.

Eva Davidová, 25.02.2019