Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Místopředseda Senátu Oberfalzer si připomene výročí úmrtí odbojáře Václava Morávka, účast na pietním aktu ČSBS odmítl. Přidali se k němu MČ Praha 6 i vedení Sněmovny (19.03.2019)

Zástupci Senátu si v pátek 22. března připomenou štábního kapitána Václava Morávka u jeho pomníku u Prašného mostu v Praze 6. Nezúčastní se ale pietního aktu, který se každoročně koná na tomto místě, protože ho pořádá Český svaz bojovníků za svobodu. Květiny položí k pomníku Václava Morávka o hodinu dříve, tedy ve 14 hodin. K místopředsedovi Senátu Jiřímu Oberfalzerovi se přidají také členové vedení Poslanecké sněmovny, Rady hl. města Prahy, Městské části Praha 6 a Společnosti Václava Morávka.

Rozhodnutí vychází mimo jiné z usnesení Senátu, podle kterého se členům Senátu doporučuje zvážit osobní účast na vzpomínkových akcích pořádaných nebo spolupořádaných Českým svazem bojovníků za svobodu.

„Nemůžeme se účastnit akcí Českého svazu bojovníků za svobodu už z principu. Jejich vedení v současné době není zárukou, že akce proběhnou vždy pouze se záměrem uctivé připomínky významných osobností a jejich činů. Z toho důvodu jsme se v Senátu shodli, že budeme k akcím pořádaným ČSBS přistupovat s patřičnou obezřetností. A právě v tomto případě jsme se rozhodli připomínku uspořádat už o hodinu dříve. A já jsem rád, že se k nám připojí také místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal, vedení pražského magistrátu a také Prahy 6, ale nakonec i členové Společnosti Václava Morávka, jejichž hlavním poselstvím je pečovat o odkaz tohoto úctyhodného hrdiny,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, který na připomínkové akci od 14 hodin vystoupí.

Odbojář Václav Morávek zahynul při přestřelce s gestapem na pražském Prašném mostě 21. března 1942 ve věku 37 let. Byl posledním ze skupiny protinacistického odboje nazývaného gestapem Tři králové.

Připomínkové akce od 14 hodin se zúčastní:

Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jakub Landovský, náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany ČR

Jan Chabr, člen Rady hl. města Prahy pro oblast majetku

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Eva Smutná, členka Rady MČ Praha 6 pro oblast strategického rozvoje a památkovou péči

Jiří Filip, tajemník Československé obce legionářské

Pavel Pobříslo, předseda Společnosti Václava Morávka

Jiří Buřič, zástupce Společnosti Václava Morávka

Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví ČR

Eva Davidová, 19.03.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

22.03.2019 14:00 Místopředseda Senátu PČR J. Oberfalzer uctí památku škpt. Václava Morávka.