Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

V rámci Světového dne porozumění autismu se v Senátu uskuteční odborná konference (29.03.2019)

Konference "Autismus 2019 - Zdravotní, sociální a školské služby" se koná v Senátu v pátek 5. dubna 2019 od 10 hodin.

Autismus je celosvětový problém, počet postižených osob narůstá, proto se i u nás v ČR symbolicky připojujeme k tzv. Světovému dni porozumění autismu, který připadá na 2. dubna. Jednou z akcí je konference "Autismus 2019 - Zdravotní, sociální a školské služby", která se koná 5. dubna v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.

Prognóza dítěte s autismem (poruchy autistického spektra - PAS) bývá dobrá, pokdu je včasná a správná diagnostika, znalost specifik postižení a odpovídající vzdělávání včetně podpory sociálních služeb. O tomto budou příspěvky přednášejících - přednosty dětské psychiatrie FN Motol, předsedkyně organizace Autistik z Prahy, sociálních pracovníků Integračního centra Sasov a právničky specializované na problematiku podpory žáků a studentů s autismem ve školách. Konference nabídne i aktuální poznatky z práce odborné skupiny pro problematiku autismu, která několik let funguje při Úřadu vlády v rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Konferenci zaštiťuje místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer a spolupořádá ji Integrační centrum Sasov na Vysočině ve spolupráci se senátorem Milošem Vystrčilem.

 

Program konference:

10:00 - 10:20 zahájení (proslov senátorů J. Oberfalzera, M. Vystrčila a L. Kantora)

10:20 - 10:50 vývoj diagnostiky PAS - Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., přednosta, Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, FN Motol

10:50 - 11:20 problematika dospělých osob s PAS - Ing. Miroslava Jelínková, CSc., předsedkyně,  spolek Autistik Praha

11:20 - 11:50 pracovní zapojení osob s nízkofunkčním autismem - Mgr. Petr Vágner, DiS. a Mgr. Adam Zápotočný, sociální pracovníci, Integrační centrum Sasov

11:50 - 12:20 problémové oblasti života osob s PAS a jejich rodin - vedoucí Odborné skupiny pro problematiku PAS zřízené při VVZPO

12:20 - 12:50 podpora žáků s PAS z pohledu školské legislativy - Mgr. Veronika Doležilová, právnička

12:50 - 13:20 diskuse

13:30 - 13:50 TISKOVÝ BRIEFING: Zúčastní se Miloš Vystrčil, senátor za Jihlavsko a předseda senátorského klubu ODS, Michal Hrdlička, přednosta Dětské psychiatrické kliniky FN Motol, Miroslava Jelínková, předsedkyně spolku Autistik a Dagmar Zápotočná, ředitelka Integračního centra Sasov.

Akreditace médií na adrese cermakovad@senat.cz.

 

Eva Davidová, 29.03.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

05.04.2019 10:00 Konference "Autismus 2019 - zdravotní, sociální a školské služby"