Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Opravy části Valdštejnského paláce potrvají do konce září, provoz omezí jen minimálně (10.04.2019)

Kancelář Senátu zahájila opravy části Valdštejnského paláce. Jedná se o venkovní část budovy, ve které jsou kanceláře senátorů a zasedací místnosti. Práce začaly instalací lešení ve Valdštejnské zahradě, ta v průběhu oprav zůstává otevřená pro veřejnost.

Část Valdštejnského paláce byla zahalena lešením

Část Valdštejnského paláce byla zahalena lešením

 

Na budově B Valdštejnského paláce dochází k opravám vikýřů, střechy, korunní římsy a fasády. Předpokládaná doba nezbytné opravy ze strany Valdštejnské zahrady je přibližně do konce června 2019, poté bude oprava pokračovat ze strany nádvoří, a to do konce září 2019.

Při opravě budou vyměněny řady prejzů na střechách, budou opraveny fasády, římsy včetně některých oken, budou restaurovány ozdobné šišky na hřebenech vikýřů a budou provedeny úpravy oplechování a další práce, které jsou součástí pravidelných oprav a údržby této národní kulturní památky.

Průchod Valdštejnskou zahradou a následně nádvořím Valdštejnského paláce bude v průběhu oprav zúžen. Děkujeme všem návštěvníkům za obezřetnost při průchodu či průjezdu stavbou.

 

Eva Davidová, 10.04.2019