Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Evropské volby budou přelomové, dotační politika by se měla změnit, uvedl Kubera při oslavách 15 let vstupu Česka do EU (29.04.2019)

V Senátu se uskutečnilo setkání s evropskými velvyslanci při příležitosti 15. výročí vstupu ČR do Evropské unie. Uveřejňujeme přepis projevu předsedy Senátu Jaroslava Kubery k senátorům a diplomatickému sboru.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Vaše Excelence – vážení vedoucí diplomatických misí, vážené senátorky a senátoři, vážená paní komisařko, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, vážení hosté,

dovolte mi, abych vás přivítal v historických prostorách sídla Senátu Parlamentu České republiky.

Pozítří, ve středu 1. května – si Česká republika, společně s dalšími 9 státy střední a východní Evropy, připomene patnáct let od svého vstupu do Evropské unie. 

Členstvím v EU a v NATO se Česká republika definitivně ukotvila v prozápadních institucích. Tento tehdejší - a pro ČR velmi významný krok - i s 15letým odstupem hodnotí pozitivně rozhodující většina Čechů. Musím uznat, že nejsem překvapen, že za jeden z největších přínosů našeho členství vnímají občané ČR možnost práce v zahraničí, tedy společný pracovní trh, schengenský prostor a hospodářský vzestup. 

O těchto, ale i dalších politických i ekonomických tématech často debatuji při bilaterálních setkáních s vámi, velvyslanci členských i nečlenských zemí. Tato jednání jsou pro mě, coby “nediplomata”, velmi přínosná a užitečná a jsem rád, že je doprovází přátelská atmosféra. Vždy vám, velvyslankyním i velvyslancům říkám, že ke mně máte dveře otevřené a opakuji to i při této příležitosti - rád budu v těchto setkáních pokračovat a diskutovat s vámi bilaterální i evropská témata. 

Za pár dní se budou konat volby do Evropského parlamentu. Domnívám se, že tyto volby mohou být přelomové. Doufám, že alespoň tentokrát se potvrdí průzkumy a účast v těchto volbách bude vyšší, než ve volbách předešlých.

Ve hře je mnohé: rozložení sil jednotlivých frakcí může pozitivně nebo negativně modelovat nejen další směřování Unie, ale i možné změny či přesuny kompetencí některých orgánů, například Komise. Ve hře je samozřejmě otevření Lisabonské smlouvy.

Já osobně se domnívám, že jedna z věcí, která by se do budoucna měla měnit, je dotační politika, která se změnila na politiku cukru a biče.

Rovněž vytváření vlastních unijních bezpečnostních sil považuji za chybný krok. Naopak je potřeba posilovat naše společné členství v NATO a plnit své závazky v Alianci.

Pokud ovšem výrazně posílí či dokonce zvítězí jakékoliv extremistické strany, pak to možná budou volby o zachování sedmadvacetičlenné Unie jako takové. Všichni v přímém přenosu vidíme, jak EU úporně, s jistou arogancí a políčkováním, dobojovává již dávno prohranou bitvu o Velkou Británii. Je jen na nás - občanech členských států a našem hlasování při volbách, zda dopustíme, aby Velkou Británii nenásledovaly další státy. 

Já za sebe vám můžu slíbit, že budu i nadále ze své pozice předsedy Senátu aktivně prosazovat nejen silné bilaterální vztahy ČR s jednotlivými členskými státy, ale i takovou politiku EU, kterou považuji já, i občané ČR za přínosnou a pozitivní. 

Děkuji vám za pozornost a přeji vám všem příjemný večer.

 

Eva Davidová, 29.04.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

29.04.2019 18:00 Předseda Senátu PČR J. Kubera pořádá společenské setkání u příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.