Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Den otevřených dveří Senátu: Na Den vítězství čekají návštěvníky komentované prohlídky Valdštejnského paláce (02.05.2019)

Valdštejnský palác, který je součástí sídla Senátu, se opět otevře veřejnosti, a to 8. května 2019 od 9.00 hod. do 16.00 hod. Návštěvníci budou mít příležitost se v doprovodu průvodců blíže seznámit s dějinami paláce a osudem jeho prvního majitele, vévody Albrechta z Valdštejna. Individuálně budou moci navštívit Kolovratský palác, jehož poutavá historie je spjata především s předválečnými a protektorátními vládami.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Průvodci návštěvníky seznámí s historickými prostorami paláce, který nechal jako své reprezentativní sídlo zbudovat Albrecht z Valdštejna v první polovině 17. století. Nahlédnout budou moci také do Jednacího sálu, kde zasedají senátorky a senátoři na svých pravidelných schůzích. Zpřístupněny budou i kancelář místopředsedy a Přijímací salonek předsedy Senátu.

V rámci prohlídkové trasy si v prostorách Mytologické chodby Valdštejnského paláce budou moci příchozí prohlédnout výstavu k 10. výročí Nadačního fondu Harmonie.  

Prohlídková trasa Kolovratského paláce bude přístupná bez průvodce a zájemci budou moci nahlédnout mimo jiné do Zeleného salonku, kde před osmdesáti lety, 15. března 1939, ve tři hodiny ráno mimořádně zasedala vláda Rudolfa Berana a byla zde seznámena s tragickými výsledky jednání Emila Háchy v Berlíně. O den později byl oficiálně vyhlášen protektorát Čechy a Morava.

Prohlídky Valdštejnského paláce budou s průvodcem probíhat vždy v intervalu po 15 minutách, skupiny budou čítat maximálně 40 osob. Program v paláci bude trvat přibližně 45 minut. První prohlídka odstartuje v 9.00 hod., poslední v 16.00 hod. Brány Kolovratského paláce budou pro zájemce otevřeny taktéž od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Odpočinout si budou moci návštěvníci ve Valdštejnské zahradě, která bude veřejnosti volně otevřená v čase od 9.00 do 18.00 hod. V této oáze klidu uprostřed ruchu metropole se mohou lidé pokochat překrásnou barokní výzdobou, bohatou květenou či pozorovat zvířecí obyvatele zahrady, mezi něž patří výři velcí, pávi a další ptactvo nebo kapři Koi v zahradním jezírku. Za zhlédnutí u Krápníkové stěny stojí i výstava CZECH INNOVATION EXPO, mapující bohatou historii českého vědy, vynalézavosti a průmyslu.

S ohledem na kapacitu prostor bude vstup do obou paláců regulován. Návštěvníkům s předměty ohrožujícími bezpečnost nebude vstup umožněn. Vzhledem k předpokládanému zájmu ze strany veřejnosti upozorňujeme na možné čekaní před vstupem do Valdštejnského paláce. Návštěvníky zároveň žádáme, aby si s sebou nebrali velká zavazadla, prohlídky budou umožněny pouze příchozím s příručními zavazadly.

Denisa Čermáková, 02.05.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

08.05.2019 09:00 Den otevřených dveří Senátu