Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Odborníci a politici se střetnou v Senátu nad problémem kůrovce, který likviduje české lesy (09.05.2019)

"Zdravé a prosperující lesy pro příští generace" chtějí zachovat občané podepsaní pod peticí s totožným názvem. O způsobech boje proti škůdcům v čele s kůrovcem a také koncepci rozvoje lesů budou v Senátu hovořit odborníci s politiky i zástupci samospráv.

Senát obdržel Petici „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“, kterou podepsalo 16 543 petentů. Ti uvádějí svoji znepokojenost se situací v České republice v rámci pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity. Dle nich jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací.

Senátorka Jaromíra Vítková jako zpravodajka této petice pořádá v Senátu veřejné slyšení, jehož se kromě petentů zúčastní odpovídající členové obou komor Parlamentu ČR, zástupci ministerstev (životního prostředí, zemědělství, financí a místního rozvoje), zástupci Lesů ČR, inspekce životního prostředí, akademické obce a další. Program je k dispozici na webu Senátu.

Veřejné slyšení se koná 16. května ve 13:00 ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce.

Tiskový briefing se koná v 16:00 v Jičínském salonku. 

Vystoupí na něm senátorka Jaromíra Vítková, dále zástupce petičního výboru František Kučera, náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství Patrik Mlynář a Vladimír Dolejský, náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí. 

Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

 

Eva Davidová, 09.05.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

16.05.2019 13:00 Veřejné slyšení výboru k petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
16.05.2019 16:00 Tiskový briefing k petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace