Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Etika a integrita veřejné správy - téma konference v Senátu (14.05.2019)

Nízká výkonnost a kvalita veřejné správy jsou jedním z faktorů negativně ovlivňujících konkurenční schopnost ČR. Řada mezinárodních srovnání indikuje největší slabiny v oblasti etiky a integrity veřejné správy. Této problematice je věnována mezinárodní konference, která proběhne pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR dne 23. května.

Zástupce OECD bude prezentovat zkušenosti s posilováním integrity s důrazem na úlohu vedení, ředitelka Institutu pro podnikatelskou etiku z Londýna se zaměří na úlohu etiky pro budování důvěry občanů ve veřejnou správu, předseda Evropské sítě pro etiku v podnikání se bude zabývat rozdílnými přístupy k etice a integritě v soukromém a veřejném sektoru. Dále zazní zkušenosti za Slovenska a Polska. Situace v ČR bude  osvětlena jednak z perspektivy vrcholového vedení státní služby, jednak z perspektivy úředníků státní správy a samosprávy, kteří prezentovali své názory v  rozsáhlém průzkumu věnovaném etice v české veřejné správě. Konferenci pořádá v Senátu místopředseda Jiří Oberfalzer a organizuje ji výzkumný tým složený z pracovníků CERGE-NHÚ, VUT Brno a Mendelovy univerzity.

Program jednání je na webu Senátu.

Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

 

Eva Davidová, 14.05.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

23.05.2019 10:00 Konference "Etika a integrita ve veřejné správě"