Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Nastal čas na změnu volebního systému v komunálních volbách (15.05.2019)

Čas na změnu volebního systému v komunálních volbách opravdu nastal, na tom se shodli účastníci semináře, který se konal dne 14. května 2019 v Senátu. V ideálním případě by změna volebního systému měla být připravena tak, aby platila již pro komunální volby v roce 2022. Pro změnu bude nutné najít většinovou zejména politickou shodu, neboť ani Ministerstvo vnitra se jí nebrání.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Seminář „Nastal čas na změnu volebního systému v komunálních volbách?“ uspořádala senátorka Anna Hubáčková ve spolupráci s poslancem Markem Výborným a za odborné podpory Svazu měst a obcí ČR. Konal se za účasti starostů, představitelů akademické obce, zástupců ministerstva vnitra a zákonodárců. Své zkušenosti s volebním systémem předali i zástupci komunální sféry ze Slovenské republiky.

Účastníci se jednoznačně shodli, že čas na změnu volebního systému skutečně nastal. Shoda panovala i v otázce jednodenních voleb či pevného data voleb. Všeobecnou podporu má Ministerstvem vnitra připravovaná elektronizace administrace voleb. Změna délky funkčního období komunálních politiků jednoznačnou podporu neměla, ačkoliv v okolních státech mají delší volební období, a bude tedy tématem do budoucna. Přítomní hosté i přednášející se většinově neztotožnili s aktuálním poslaneckým návrhem na snížení věku z 18 na 16 let pro právo volit v komunálních volbách (Sněmovní tisk č. 465). Všichni se ale shodli, že není vhodné zavádět přímou volbu starostů, jelikož základní princip rozhodování na městech a obcích je formou zastupitelské demokracie, jejíž počátky se datují již do druhé poloviny 19. století.

„Čas na změnu dávno nastal. Ministerstvo vnitra by mělo vyvinout úsilí k tomu, aby byla otevřena diskuse nad konkrétní změnou volebního systému tak, aby se volby v roce 2022 konaly podle nové úpravy,“ říká senátorka Anna Hubáčková s tím, že nový volební systém musí splnit očekávání voličů.

V diskuzi také zaznělo, že bude složité vytvořit systém, který bude jednoduchý a univerzální pro všechny obce a města bez ohledu na jejich velikost. „Každý systém má pozitiva i negativa. Svaz měst a obcí ČR požaduje posílení adresnosti hlasů voličů pro konkrétní kandidáty – osobnosti, ve svém důsledku tak jde o posílení většinových prvků volebního systému. Systém by současně neměl být politizován, musí být ponechán prostor pro nezávislé kandidáty,“ doplnil Pavel Drahovzal, ředitel Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek. Připomněl i to, že pokud volební systém se bude chovat tak, jak volič očekává, pak pro něj bude snazší akceptovat rozhodnutí zvolené samosprávy.

Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci v závěru zdůraznil, že volební systém musí být pro voliče především intuitivní, i když nebude vnitřně jednoduchý. Důležité je, aby výsledek voleb korespondoval s většinovým očekáváním voličů. Petr Vokáč, ředitel odboru voleb MV ČR uvedl, že Ministerstvo vnitra je připraveno dále pracovat s jakýmkoliv návrhem, který však musí mít politickou podporu v Parlamentu ČR.

Seminář tak splnil svůj cíl, když vyslal signál, že nastal čas na změnu volebního systému v komunálních volbách, a že by tuto změnu starostové uvítali již v komunálních volbách v roce 2022.

Eva Davidová, 15.05.2019