Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Senát se zapojí do oslav 1100 let od smrti kněžny Ludmily (28.05.2019)

Spolek a stejnojmenný projekt Svatá Ludmila 1100 let organizoval seminář na půdě Senátu v rámci příprav na celonárodní oslavy významného jubilea 1100 let od smrti kněžny Ludmily, které proběhne v roce 2021. Seminář se uskutečnil pod záštitou předsedy Senátu Jaroslava Kubery.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

 

Seminář s názvem Výroční rok kněžny Ludmily zahájil místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer: „Nad projektem důstojného uctění a připomenutí jubilea a mučednické smrti kněžny Ludmily převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR, aby tak podtrhl význam kněžny Ludmily nejen jako první české světice, ale zejména jako zakladatelky české státnosti. V jubilejním roce 2021 budeme v prostorách Senátu hostit významné akce spjaté s celonárodními oslavami v rámci Roku kněžny Ludmily.“

Na úvod dále promluvil radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Karel Horčička: „Svatá Ludmila byla výjimečnou osobností našich dějin. Stála na počátku rodící se moci přemyslovské dynastie a byla i příkladnou světicí. Její mládí, život i smrt byly svázány s územím dnešního Středočeského kraje. I z toho důvodu jsme nad akcemi, které budou připomínat 1100 let od její smrti, převzali záštitu a budeme jejich hlavními partnery.“

Vznik projektu přiblížil Martin Hrdlička, předseda spolku a starosta z obce Tetín, kde byla kněžna Ludmila roku 921 zavražděna. Uvedl, že spolek vznikl již v roce 2015, protože jubileum vnímal jako příležitost k osvětě veřejnosti a připomenutí si kněžny Ludmily hned z několika úhlů pohledů. Jako první českou panovnici, první českou pokřtěnou ženu, babičku i vychovatelku sv. Václava a první českou světici: „Po vřelém přijetí projektu v rámci našich zahraničních cest ale můžeme kněžnu Ludmilu směle nazývat matkou národů. Na jaře letošního roku jsme se v Kyjevě setkali s dvěma nejdůležitějšími církevními představiteli země. Metropolitou Ukrajinské pravoslavné církve Epifanijem Dumenkem a s arcibiskupem Ukrajinské řeckokatolické církve Svjatoslavem Ševčukem a to vše za podpory ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ekumenismus vnímáme v projektu za klíčový,“ doplňuje.

Ředitelka projektu Miroslava Janičatová zmínila, že posláním spolku a projektu je péče o odkaz kněžny Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti: „V roce výročí plánujeme aktivity ve spolupráci s řadou státních institucí. Konkrétně národní výstavu ve spolupráci s Národní galerií, mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově, vydání monografie s Nakladatelstvím Lidové Noviny, národní ekumenickou pouť na Tetín nebo také usilujeme o příjezd papeže Františka při příležitosti jubilea do republiky. Jak velké oslavy ale nakonec budou přímo závisí na finančním vstupu státu a Ministerstva kultury do národních oslav.“

V rámci semináře dále vystoupil Jakub Izdný z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy, který publiku představil kněžnu Ludmilu v historických souvislostech. Připomenul důležitou roli Ludmily a jejího muže Bořivoje I. pro počátky existence českého státu, pro začlenění Čech do prostoru křesťanské evropské civilizace a význam světice coby národního symbolu v celých českých dějinách. Duchovní rozměr svaté Ludmily představil ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského Michal Němeček, který mimo jiné připomenul, jak velkou příležitostí může být výročí svaté Ludmily k aktivování duchovních kořenů v Česku.

V diskuzi po semináři vystoupil Václav Kolaja, velvyslanec ČR při Svatém stolci a potvrdil návštěvu předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ve Vatikánu a pozvání papeže Františka na rok výročí do republiky. Dále se k tématu vyjádřili zástupci pravoslavné církve, místostarosta pro oblast kultury a sportu Prahy 2, Jaroslav Šolc a Jan Pijáček, člen rady rozvoje venkova a cestovního ruchu Zlínského kraje, kteří potvrdili aktivní spolupráci na projektu.

Eva Davidová, 28.05.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

28.05.2019 10:30 Seminář k představení spolku Svatá Ludmila 1100 let "Výroční rok kněžny Ludmily"