Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Senátoři projednají petici požadující záchranu a obnovu nemocnice Sušice a dalších nemocnic (11.06.2019)

Petiční výbor Senátu svolal veřejné slyšení, na kterém se projednají požadavky bezmála 10 tisíc signatářů petice za záchranu a obnovu nemocnice Sušice. Slyšení se uskuteční 18. června v 10:00.

Veřejné slyšení se uspořádá v rámci šetření petice Za záchranu a obnovu nemocnice Sušice a dalších malých nemocnic. Petenti žádají zejména podpoření akutní nemocniční péče v sušické nemocnici, intervenci u zdravotních pojišťoven, iniciování napravení systémových chyb ve zdravotnictví a podporu zachování zdravotní péče i v dalších regionálních nemocnicích. Při veřejném slyšení budou diskutovány také obdobné problémy dalších nemocničních zařízení.

Program veřejného slyšení je na webu Senátu.

V roce 2015 zastupitelstvo města Sušice pronajalo uvedenou nemocnici společnosti NEMOS Sokolov, s.r.o. V roce 2017 NEMOS koupila PENTA a došlo k rušení či omezení některých zdravotnických služeb, k jejichž poskytování měla sušická nemocnice registrace: chirurgické a dětské oddělení, chirurgická ambulance. Dostupnost zdravotnické péče se stala pro Sušicko komplikovanou. Vzhledem k poklesu kvanta výkonů vzniká nebezpečí odmítnutí uzavření smluv ze strany zdravotních pojišťoven.

Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

 

Eva Davidová, 11.06.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

18.06.2019 10:00 Veřejné slyšení k petici "Za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice, o.p.s. a dalších malých nemocnic"