Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Avízo: Veřejná oponentura k záměru těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu (04.09.2019)

Stálá komise Senátu VODA – SUCHO pořádá v úterý 10. září veřejnou oponenturu s cílem prověřit relevantnost dosud zpracovaných podkladů z pohledu ochrany podzemních vod a s tím spojeného rizika znehodnocení významného vodního zdroje a současně s uplatněním principu předběžné opatrnosti.

 

Veřejná oponentura se uskuteční v Senátu dne 10. 9. 2019 v 10:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce, vchod přes recepci A z Valdštejnské ulice. Akce navazuje na usnesení Senátu č. 504 ze 17. schůze konané dne 15. 8. 2018) a má přispět k řádnému posouzení záměru, ohledně něhož v současné době probíhá odvolací řízení.

 

Předpokládaný program:

  1. Zahájení – Jiří Burian (předseda Stálé komise Senátu VODA-SUCHO), Pavel Čejka (předseda představenstva Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.)
  2. Shrnutí vývoje kauzy ohledně těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu
  3. Shrnutí klimatických změn v regionu za posledních 10 let
  4. Prezentace odpovědí oslovených subjektů na dotazy týkající se relevance zpracovaných podkladů
  5. Diskuse
  6. Závěr

 

Akreditace médií na nguyens@senat.cz, tel. 723 681 975.

 

 

Sue Nguyen, 04.09.2019