Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Pozvánka na seminář: Pražský okruh kolem dokola (05.09.2019)

Seminář věnovaný Silničnímu okruhu kolem Prahy se koná pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Jiřího Oberfalzera. Cílem je popsat současný stav a výhledy do budoucna a vnést do veřejné diskuse kolem okruhu některé nové, dosud neprezentované pohledy.

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) neboli dálnice D0, známá jako Pražský okruh, je dopravní stavbou celostátní úrovně. Patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby hlavního města Prahy a Středočeského kraje a po svém dokončení bude jednou z nejvytíženějších dopravních komunikací v České republice.

Stavba SOKP je rozdělena do jedenácti úseků, z nichž sedm je již v provozu a zbývající čtyři úseky jsou v přípravě. Ta se však neustále protahuje. Stavba čelí odporu některých samospráv či občanských iniciativ. Existuje snaha prosadit tzv. alternativní variantu SOKP.

Seminář se koná od 10 do 12 hodin ve Frýdlantském salonku (vstup z recepce A) za účasti:

  • Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu
  • Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy
  • Petr Dolínek, poslanec a bývalý radní hl. m. Prahy pro dopravu
  • Tomáš Čoček, 1. náměstek ministra dopravy
  • Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (pověřený řízením)
  • František Petrtýl, radní pro dopravu Středočeského kraje
  • Ing. Martin Höfler, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Ústav dopravních systémů

Akreditaci médií zajišťuje Sue Nguyen na adrese nguyens@senat.cz, tel. 723 681 975.

Sue Nguyen, 05.09.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

10.09.2019 10:00 Seminář "Pražský okruh kolem dokola"