Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Pozvánka na seminář: Aktuální výzvy dětské paliativní péče v ČR (12.09.2019)

Nevyléčitelná onemocnění a umírání v dětském věku. Jak v takové životní situaci pomoci nejen dětem, ale také jejich rodinám, bude tématem semináře 16. 9. 2019, který pořádají senátorka MUDr. Alena Šromová a předseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. za podpory České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

„Téma umírání dětí je u nás z mnoha důvodů stále tabu. Paliativní péče pro nemocné děti a jejich rodiny je však nesmírně potřebná a důležitá. Její dostupnost je prozatím bohužel minimální, což se snažíme ve spolupráci s odborníky změnit,“ říká Lumír Kantor.

Seminář se koná v Senátu v pondělí 16. 9. 2019 od 10:00 ve Frýdlantském salonku, vstup z Valdštejnské ulice (recepce A).

Akreditaci médií zajišťuje Sue Nguyen na nguyens@senat.cz, tel. 723 681 975.

Sue Nguyen, 12.09.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

16.09.2019 10:00 Seminář "Aktuální výzvy dětské paliativní péče v ČR"