Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Aktuální stanovisko: Z pohledu Evropské komise mohou být Dočasné komisi Senátu k návrhům auditních zpráv předány požadované dokumenty (02.10.2019)

Vyjádření předsedy Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv Zdeňka Nytry k aktuálnímu dopisu od Evropské komise:

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Dočasná komise Senátu k návrhům auditních zpráv dostala odpověď Evropské komise na žádost o poskytnutí návrhů auditních zpráv a reakcí českých ministerstev zaslaných Evropské komisi.

V dopise podepsaném generálními řediteli J. Plewou a M. Lemaîtrem je uvedeno, že není na Evropské komisi, aby poskytla požadované dokumenty, protože jsou již v držení českých orgánů. Z pohledu Evropské komise mohou být tyto dokumenty Dočasné komisi předány, pokud bude zachována důvěrnost informací v nich obsažených.

Evropská komise tak zopakovala, že předání dokumentů českým ministerstvům nezakázala, jelikož nemůže zaujímat stanovisko ke vztahům mezi orgány ČR podle vnitrostátního práva. To vyvrací předchozí vyjádření Ministerstva financí, podle kterého dokumenty dle práva EU nemohou být zpřístupněny. Odpověď Evropské komise zpochybňuje i postup dotčených resortů, které právě s odkazem na důvěrnost probíhajícího auditu odmítají vysílat na jednání Dočasné komise své zástupce a o věci diskutovat.

Proto se opakovaně, již potřetí, obrátíme na jednotlivá ministerstva s žádostí o spolupráci a zejména o poskytnutí obou předběžných auditních zpráv včetně reakce české strany na ně.

Zdeněk Nytra, předseda komise

 

 

Denisa Čermáková, 02.10.2019