Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer přijal předsedu tibetské exilové vlády Lobsanga Sangaye, podpořil požadavek na autonomii Tibetu (15.10.2019)

Schůzky se zúčastnili také předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl a předseda Skupiny přátel Tibetu senátor Přemysl Rabas.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Premiér Lobsang Sangay informoval senátory ohledně porušování lidských práv a nerespektování tibetské kulturní, jazykové a náboženské identity ze strany úřadů v Čínské lidové republice. Tato situace Tibeťanů vede mimo jiné k zoufalým protestům formou sebeupalování; počet případů sebeupálení za posledních deset let dosáhl již 153. Sangay také informoval o environmentálních problémech na Tibetské náhorní plošině. V Tibetu, který je označován za “vodárnu Asie”, přitom pramení šest největších asijských řek, které jsou zdrojem vody pro více než miliardu lidí. Tání tibetského permafrostu způsobené jak klimatickou změnou, tak i násilnou změnou způsobu hospodaření v tradičně kočovné a zemědělské oblasti, hrozí uvolněním obrovského množství uhlíku, a je tak rizikem pro celý svět.

 „Z rozhovoru vyplynulo, že Tibeťané nepožadují nezávislost, ale formou tzv. politiky ‘střední cesty‘ usilují jen o poskytnutí opravdové autonomie. Tyto požadavky považujeme za přiměřené a oprávněné a opírají se ostatně o platnou čínskou ústavu,“ uvedl místopředseda Oberfalzer. „Účastníci setkání proto vyzývají Čínu, aby respektovala své vlastní závazky,“ dodává Oberfalzer.

Na závěr setkání premiér Lobsang Sangay pozval místopředsedu Senátu Jiřího Oberfalzera a ostatní zástupce Senátu na návštěvu sídla tibetské exilové vlády v indické Dharamsale. Pozvání bylo přijato.

Sue Nguyen, 15.10.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

15.10.2019 13:30 Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer se spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischerem, předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Antlem a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabasem setká s předsedou Ústřední tibetské správy panem Lobsangem Sangayem.