Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Shrnutí 14. schůze Výboru pro záležitosti EU ze dne 15. října 2019 (16.10.2019)

Shrnutí nejdůležitějších závěrů, na kterých se shodli senátoři a senátorky evropského výboru.

VEU projednal výroční zprávu Komise za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty. V této souvislosti uvítal informaci o rozhodnutí Komise nezapočítávat období od 20. prosince do 10. ledna do osmitýdenní lhůty pro kontrolu subsidiarity, po čemž Senát opakovaně volal. Dále je toho názoru, že transparentnější průběh evropského legislativního procesu by namohl důvěře v EU ze strany veřejnosti a srozumitelnosti evropských politik. Jedná se zejména o zveřejňování dokumentů souvisejících s legislativním procesem a s tzv. neformálním trialogy. Výbor je přesvědčen, že nelze upřednostňovat rychlost a schopnost dosáhnout shody před transparentností a kontrolou legislativního procesu.

VEU vzal na vědomí informaci vlády ČR o jejích pozicích a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 17. -18. října 2019. Zabýval se také informací vlády o přípravách předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, zejména rozpočtem a obsahovými prioritami, a výroční zprávou Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rok 2018.

Sue Nguyen, 16.10.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

15.10.2019 10:00 14. schůze Výboru pro záležitosti EU