Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Pozvánka pro média: "Jeseníky v měnící se Evropě" (04.11.2019)

Výbor pro záležitosti Evropské unie ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pořádá slavnostní konferenci s názvem „Jeseníky v měnící se Evropě“. Konference se koná dnes, 4. 11. 2019, v Hlavním sále Valdštejnského paláce od 16.00 hod. Vstup přes recepci C2.

"Ten název je velmi příhodný. Svět se rychle mění a Evropa bezesporu také, klimatické změny s dopadem na člověka a přírodu nás zasáhly možná mnohem dříve, než jsme čekali. Změna klimatu je prostě zde a ohrožuje do určité míry vše, na čem nám záleží, a to samozřejmě i u nás v České republice. Máme nedostatek vody v krajině, umírají nám lesy, zaznamenáváme drastická sucha, vlny veder, přívalové deště, vymírání živočišných a rostlinných druhů. EU se snaží být lídrem v boji proti klimatickým změnám, vyvíjí toto úsilí i  přes rezervovaný postoj několika členských států. 50. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Jeseníky, jednoho z nejstarších velkoplošných chráněných území v ČR, je dobrou příležitostí se touto problematikou podrobně zabývat, ochrana přírody je v celospolečenském zájmu a my máme povinnost předat zachovalou přírodu i dalším generacím. Na tuto slavností akci bude v následujících dnech navazovat odborná konference." 

Petr Orel, místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie

Program konference je dostupný zde.

Akreditace médií na cermakovad@senat.cz. 

Denisa Čermáková, 04.11.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

04.11.2019 16:00 Konference k 50. výročí CHKO Jeseníky "Jeseníky v měnící se Evropě"