Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

V Senátu budeme diskutovat o novém civilním procesu (19.11.2018)

Pozvánka na konferenci do Senátu a tiskový briefing - v úterý 20. listopadu 2018.

Občanský zákoník z roku 1964 byl nahrazen civilním kodexem až po padesáti letech, tedy s účinností od začátku roku 2014. Naproti tomu nový civilní řád soudní se teprve rodí, neb stále platí občanský soudní řád z roku 1963. Přitom je evidentní, že procesní předpis měl být přijímán současně s hmotněprávním kodexem. Před zahájením legislativního procesu však musí být prodiskutován právními experty na nejvyšší úrovni. A proto senátní Ústavně-právní výbor organizuje společně s Nejvyšším soudem ČR dne 20. listopadu 2018 od 09:30 do 14:00 hod. v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR odbornou konferenci, zaměřenou na praktické aspekty rekodifikace civilního procesu pod názvem „Nový civilní proces z pohledu praxe“.

Je nesporné, že nový civilní procesní kodex musí být především racionálním „zrcadlem“ hmotného práva. Měl by provázat řízení nalézací, exekuční a insolvenční tak, aby – zjednodušeně řečeno – výsledkem civilního řízení byla reálně splněná povinnost dlužníka vůči věřiteli, nikoli rozhodnutí, jež jsou často bezcenným cárem papíru.

Civilní proces musí být jednoduchý v pravidlech a přesný v jejich vymezení, garantující spravedlnost a sociální citlivost. Musí odpovídat realitě současné české společnosti a umožňovat flexibilní reakci na stálý překotný vývoj společenských vztahů.

Proto musí projít odbornou diskuzí těch nejpovolanějších, tedy odborníků z řad soudců, advokátů, notářů, ale i akademiků a legislativců. Špičkové odborníky najdete v programu konference, ale i mezi posluchači v hlavním senátním sále, kde se sejdou zástupci všech zmíněných profesí z celé republiky. A půjde přitom o první takto reprezentativní setkání představitelů všech právnických profesí, kteří s civilním procesním právem každodenně pracují.

Zahájení odborné konference předchází tiskový briefing, který se koná v úterý 20. 11. 2018 od 09:00 hodin v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce, vstup přes recepci C1.

Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

Eva Davidová, 19.11.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

20.11.2018 09:00 Tisková konference předsedy ÚPV senátora JUDr.M. Antla při příležitosti uspořádání konference na téma: "Nový civilní proces z pohledu praxe".
20.11.2018 09:30 Konference "Nový civilní proces z pohledu praxe"