Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Senát posílá na Hrad 25 návrhů na státní vyznamenání (19.07.2018)

Senát navrhuje prezidentovi vyznamenat 25 osobností. Jejich seznam schválili senátoři v závěru červencové schůze. Je mezi nimi 7 osobností z oblasti vědy a medicíny, 7 umělců, 4 bojovníci za svobodu a tři váleční přeživší, dále 3 osobnosti vynikající v pomoci druhým nebo v inovacích a jedna sportovkyně.

Červencová schůze Senátu - ilustrační foto

Červencová schůze Senátu - ilustrační foto

Senát posílá na Hrad 25 návrhů na státní vyznamenání. Podvýbor pro státní vyznamenání navrhnul vyznamenat také sestru protikomunistických odbojářů Mašínových Zdenu. Ta však případné vyznamenání odmítla a senátoři ji proto nakonec ze seznamu návrhů vyřadili. "Členové podvýboru pro státní vyznamenání postupovali stejně jako v předchozích letech a prováděli takzvané ověření jednotlivých návrhů. Součástí ověření byl i dotaz na všechny navržené odobnosti, zda by v případě navržení tu nominaci přijali. V jednom z případů bohužel došlo k určitému nedopatření a následně v červnu paní Zdena Mašínová veřejně sdělila, že není ochotna si vyznamenání převzít. Proto teď navrhuji, abychom paní Mašínovou na základě jejího vyjádření ze seznamu vyřadili," vysvětlil předseda Senátu Milan Štěch, se kterým souhlasily 3/4 senátorů.

Další jméno – bývalého kosmonauta Vladimíra Remka – nakonec senátoři vyřadili z důvodů, že na jeho nominaci nebyla shoda napříč členy Senátu.

Přinášíme kompletní výčet osobností navržených Senátem na státní vyznamenání:

 

Řád Bílého lva

Plk. Vladimír KOŠAN (in memoriam)

V květnu 1945 aktivní účastník Pražského povstání, prošel řadou vedoucích vojenských funkcí, později byl velitelem výsadkového pluku. Po roce 69 byl z armády propuštěn. Zemřel v Plzni v roce 2010.

 

Řád T. G. Masaryka

Petr BACHRACH

Jako židovské dítě utekl z transportu mířícího do koncentračního tábora, posléze bojoval při Slovenském národním povstání, osvobozování Československa a v bojích o existenci Izraele, následně v 6 izraelských válkách. Jako nejmladší držitel získal za své bojové zásluhy Československý válečný kříž.

 

Medaile Za hrdinství

Pavel TARNAVSKÝ

Český voják a zemědělec. Zúčastnil se bojů o Dukelský průsmyk, s československou armádou prošel až do Prahy. Později byl demobilizován a s rodinou do roku 1953 soukromě hospodařil. Pak pracoval až do důchodu jako řidič. V roce 2015 povýšen do hodnosti rotmistra.

Plk. v. v. Ing. Oldřich VLADAŘ

Účetní, později vojenský pedagog. V roce 1944 začal spolupracovat s  partyzánskou skupinou VELA, pomocí trhavin ničili mosty, železniční spojení a telegrafní sloupy, čímž zpomalovali postup nacistů. Později vyučoval na vojenských školách, účastnil se mnoha besed se studenty.

 

Medaile Za Zásluhy

Prof. MUDr. Renata CÍFKOVÁ, CSc.

Významná lékařka, jejíž práce se těší respektu u nás i v zahraničí. Vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Pravidelně přednáší na mezinárodních kongresech Evropské kardiologické společnosti, publikovala více než 150 prací, je nositelkou řady ocenění.

Eva DĚPOLTOVÁ (in memoriam)

Významná česká operní pěvkyně, vynikající sopranistka a dlouholetá přední sólistka opery Národního divadla. Pro svůj široký repertoárový záběr byla opakovaně zvána ke spolupráci se světoznámými dirigenty a stala se jednou z nejvýraznějších osobností české i světové koncertní a operní scény. Zemřela v roce 2017.

Zdenka FANTLOVÁ-EHRLICH

Během 2. světové války přežila několik koncentračních táborů a také pochod smrti. V Bergen – Belsenu ji při osvobození polomrtvou hlady a vyčerpáním našli britští vojáci, následně byla převezena na léčení do Švédska, kde po svém uzdravení pracovala na Československém velvyslanectví. Zážitky popsala ve své knize, vystupuje v diskuzích na školách a setkáních pamětníků.

Pavel HOREŠOVSKÝ

Narozen 25. května 1942 jako poslední občan Lidic před lidickou tragédií, otec byl v Lidicích zastřelen a matka tři roky vězněna v koncentračním táboře. Pavel Horešovský je dlouholetým členem Českého svazu bojovníků za svobodu, čtvrtstoletí pořádal každoroční pietní akce v Lidicích, spolu s lidickými ženami se zúčastnil celé řady besed.

Prof. Jiří CHVÁLA

Český sbormistr a vyučující na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 1967 je ve vedení Kühnova dětského sboru, který přivedl na prestižní světová pódia. Je držitelem několika hudebních ocenění.

Prof. ing. Karel KOLOMAZNÍK, DrSc.

Výzkumník a pedagog působí na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Během své kariéry učinil významné objevy na poli zpracování kůže a využití odpadů z kožedělného, potravinářského a zemědělského průmyslu. Jeho technologie v současnosti využívají světové obuvnické firmy, je držitelem řady významných ocenění.

Prof. MUDr. Boris KREUZBERG, CSc.

Přední český radiolog a profesor, od roku 1974 působí na oddělení radiologie v Plzni, mezi lety 1997 a 2003 a pak 2010 – 2018 byl děkanem lékařské fakulty. Publikoval přes 150 odborných článků v recenzovaných časopisech.

Mgr. Jan LORMAN

Zakladatel a vůdčí duch občanského sdružení Život 90, který se zabývá péčí o seniory. Původním povoláním rozhlasový režisér, svou prací se snaží pomoci seniorům a jejich rodinám dosáhnout vyšší kvality života a lidské důstojnosti. Život 90 je dnes největší neziskovou organizací zaměřenou na pomoc seniorům v ČR.

Josef PEKSA (in memoriam)

Jedna z nejvýznamnějších osobností československého katolického exilu, náboženský a kulturní pracovník. Po únoru 1948 uprchl z Československa, celý život pak podporoval postižené rodiny lidí, kteří byli po jeho útěku zatčeni, na dálku se také tajně podílel na opravách kostelů na Klatovsku. Byl knězem krajanské komunity v Austrálii. Skonal 22. 12. 1993 v Senohrabech.

Prof. Vadim PETROV

Významný český hudební skladatel a pedagog. Je autorem bezmála 1400 titulů a ve věku 85 let stále skládá a koncertuje. Jeho tvorba má široký rozsah – od symfonické hudby přes církevní skladby k písním a šansonům. Založil Lidovou konzervatoř v Praze, která je dnes známa jako Konzervatoř Jaroslava Ježka. Mezi jeho žáky patří mnozí nejvýznamnější čeští hudebníci.

Prof. PhDr. Radomír PLEINER, DrSc (in memoriam)

Významný český archeolog, jeden ze spoluzakladatelů nového vědního oboru pravěká metalurgie. V roce 1963 založil Metalografickou laboratoř Archeologického ústavu, kterou vedl až do svého odchodu do důchodu. Zúčastnil se mnoha vykopávek a archeologických expedic v Československu i po celém světě, publikoval významné studie o pravěké výrobě železa na Středním východě.

Tereza PODAŘILOVÁ

Česká tanečnice a sólistka Národního divadla v Praze, kde za dobu svého působení ztvárnila většinu hlavních rolí kmenového baletního repertoáru. Díky vynikající technice bez komplikací zvládá role klasické, ale také role v moderních představeních. Podařilová je jako první tanečnice v historii čtyřnásobnou držitelkou ceny Thálie, získala i další prestižní ocenění.

René ROUBÍČEK (in memoriam)

Významný český umělec a pedagog, který značně přispěl k rozvoji a propagaci českého sklářství. Prosazoval nové pojetí moderního užitkového skla, kde kladl důraz na tvarovou přehlednost a čistotu. Od šedesátých let se aktivně věnoval vývoji lustrů a světelných objektů. Získal řadu ocenění z celého světa a v roce 2016 také stříbrnou medaili předsedy Senátu PČR. Zemřel 29. 4. 2018.

Prof. Ing. Petr SÁHA, CSc.

Český vědec, pedagog a odborník na materiálové inženýrství. Specializoval se na technologii plastů a pryže a v roce 2000 byl jmenován profesorem v oboru materiálové inženýrství. Osobně se zasloužil o vznik Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v roce 2001 se stal jejím prvním rektorem, ve funkci je znovu od roku 2010.

Prof. PhDr. Miloš STEHLÍK

Doyen moravské památkové péče. Historik umění, památkář, vysokoškolský pedagog, básník. Od roku 1949 aktivně působí v Národním památkovém ústavu. Celý svůj život zasvětil ochraně kulturního dědictví, zejména restaurování památek, a vzdělávání mnoha generací historiků umění, které vyučuje na Filozofické fakultě MU v Brně.

PhDr. Helena SUKOVÁ

Bývalá česká profesionální tenistka, ženská světová jednička ve čtyřhře, držitelka čtrnácti Grand Slamů, vítězka Turnaje mistryň ve čtyřhře a finalistka z dvouhry. V ženské čtyřhře spolu s Janou Novotnou vybojovaly dvě stříbrné olympijské medaile na LOH 1988 v Soulu a 1996 v Atlantě. Od roku 2007 je členkou předsednictva Českého klubu fair play.

Prof. Jiří SVOBODA

Významný český režisér, scénárista a vysokoškolský profesor, držitel řady filmových ocenění. Za svou kariéru vytvořil 13 celovečerních snímků a více než 25 televizních filmů a inscenací. Jeho tvorba se vyznačuje silnou reflexí československé a české moderní historie, kde důmyslným způsobem poukazuje na řadu negativních jevů v naší společnosti.

Marie ŠUPÍKOVÁ

Jedno z přeživších lidických dětí. V rámci programu „Lebensborn“ byla vybrána jako vhodná k poněmčení, adoptivní rodiče ji přejmenovali na Ingeborg Schiller. Po válce se vrátila do nově vystavěných Lidic, pracovala na poště, v muzeu a pak pro obec Lidice. Absolvovala nespočet akcí s veřejností v ČR i v zahraničí.

Prof. MUDr. Miloš VELEMÍNSKÝ, CSc., dr.h.c.

Mezinárodně uznávaný lékař, průkopník neonatologie na jihu Čech. Jeho zásluhou byla vytvořena v sedmdesátých letech první jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence na jihu Čech, která pomohla zachránit život nespočtu dětí. V roce 1984 založil první samostatné novorozenecké oddělení v ČR.

Prof. MUDr. Zdeněk ZADÁK CSc.

Vědec, lékař, pedagog, autor mnoha patentů. Vybudoval nový medicínský obor, založil první intenzivní metabolickou péči v Československu a založil a vedl první Gerontometabolickou kliniku u nás. Autor publikací na téma metabolických onemocnění, intenzivní péči v interní medicíně a výživy.

Prof. MUDr. Eduard ZVĚŘINA, DrSc. FCMA

Jedna z největších osobností naší neurochirurgie, jejíž jméno je dobře známo i v zahraničí. V minulosti působil jako přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice. Publikoval téměř dvě stovky odborných prací, zavedl několik nových operačních metod v neurochirurgii, které mají pro daný obor zásadní význam.

 

Eva Davidová, 19.07.2018