Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Avízo: Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení repubilky (01.08.2018)

Stálá komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí a odborný partner Česká škola bez hranic z. s. pořádají ve středu 1. srpna SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČECHŮ ŽIJÍCÍCH V ZAHRANIČÍ U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY. V jeho průběhu bude rovněž slavnostně zahájena JUBILEJNÍ X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL.

Obě akce se konají večer 1. srpna 2018 ve Valdštejnské zahradě a záštitu nad nimi převzal místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

Samotné konferenci Českých škol v zahraničí pak budou věnovány následující dva dny, tedy 2. a 3. srpen, kdy se účastníci z celého světa sejdou v Toskánském paláci. Stěžejními tématy letošní konference je význam výuky českého jazyka v zahraničí z pohledu kulturní a ekonomické diplomacie a České školy v zahraničí jako komunikační platforma mezi zahraničními Čechy, napříč generacemi, a českým státem.

Spolek Česká škola bez hranic již déle než čtrnáct let aktivně napomáhá šíření českého jazyka a kultury v zahraničí, jeho know-how umožňuje vznik českých škol po celém světě. V současné době podporuje činnost více než šedesáti škol – od Evropy, přes Severní Ameriku, Austrálii až po Nový Zéland, dalším téměř padesáti napomáhá v jejich začátcích, koordinuje činnost těchto škol a sleduje kvalitu výuky.

Spolek dlouhodobě usiluje o vstřícnější legislativní podmínky v ČR, v souladu s potřebami nejen těchto škol, ale zahraničních Čechů obecně.

Dlouhodobým cílem této neziskové organizace je zvyšování úrovně znalosti českého jazyka ve světě a zvyšování počtu rodilých mluvčích, kteří budou mít k České republice vztah a budou ji považovat za druhý domov.

Tradiční setkání se každý rok snaží upozornit na skutečnost, že výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí je významnou investicí do budoucnosti.

Akreditace médií se vyřizují na adrese davidovae@senat.cz.

Eva Davidová, 01.08.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

01.08.2018 18:00 Slavnostní setkání Čechů žijících v zahraničí u příležitosti 100. výročí založení republiky a slavnostní zahájení X. výroční konference Českých škol bez hranic