Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

J. Kubera: Obchodování se základními hodnotami, jejich relativizace je nebezpečná (14.04.2019)

Projev předsedy Senátu Jaroslava Kubery ve Valdštejnské zahradě na veřejném shromáždění proti antisemitismu "Všichni jsme lidi".

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně vás všechny vítám v prostorách českého Senátu. Veřejné shromáždění proti antisemitismu, „Všichni jsme lidi“ se koná po šestnácté.

Ale bránit toleranci, lidskou svobodu a demokracii, vůli k dialogu a snahu pochopit jiný názor je potřeba posté stejně jako poprvé a nikdy není dost.

Proto vítám i dnes srdečně každého z vás za to, že svou přítomností vyjadřujete odpor k těm, kteří propadli nenávisti, nesnášenlivosti, strachu. Ale především je potřeba se vymezit proti těm, kteří nenávist a strach podněcují, ve společnosti pěstují a snaží se z něho těžit.

Jsem proto rád, že naše setkání se koná právě zde, v Senátu, horní komoře českého parlamentu, která v posledních letech mnohokrát aktivně prokázala, že mu jakékoliv projevy demagogie, antisemitismu, netolerance a totalitního populismu nejsou lhostejné a intenzivně proti nim bojuje.

Svým setkáním zde dnes nejen projevujeme formální pietu či prostou úctu k milionům mrtvých z hrůzného období holocaustu, ale reagujeme také a především na všechny negativní projevy naší současnosti, které se sice projevují v mnoha podobách, ale spojují je stejná míra nekulturnosti, nenávisti a cynické snahy získávat politické body.

Jsme svědky nárůstu antisemitismu, jaký nemá od konce druhé světové války obdoby. Evropa se vrací k hledání vnitřního nepřítele, k hledání toho, kdo může za všechny potíže, a my nesmíme dopustit, aby to byli opět Židé nebo stát Izrael, kdo to odskáče.

Je-li jeden jediný člověk nařčen, že je horší kvůli své národnosti nebo kvůli svému vyznání, jsme nařčeni my všichni.

A platí to i obráceně. Je-li někdo terorista a dává najevo svou nenávist, musí to být nazváno terorismem a pojmenováno nenávistí, byť se nám to třeba politicky zrovna nehodí.

Není možné, aby se kulturní instituce, které jsme si vytvořili pro ochranu světového dědictví, vydaly cestou netolerance, politického boje, náboženského nátlaku a především zamlčováním dějin.

Obchodování se základními hodnotami, jejich relativizace je nebezpečná. Braňme se tomu!

Děkuji vám za pozornost. 

 

Denisa Čermáková, 14.04.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

14.04.2019 15:00 16. ročník veřejného shromáždění proti antisemitismu "Všichni jsme lidi"