Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Pozvánka na tiskový briefing: Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání seniorů (07.11.2018)

V pondělí 12. listopadu proběhne konference, kterou pořádá Senát a Asociace univerzit třetího věku. Cílem konference je připomenout 25 let činnosti Asociace univerzit třetího věku ČR a věnovat se co nejširšímu spektru pohledů na současný život seniorů. Na konferenci vystoupí nejen zástupci realizátorů vzdělávacích aktivit pro seniory z České republiky a ze Slovenska, ale i významní odborníci z oblasti geriatrie, sociologie, pedagogiky a psychologie.

Program konference je na webu Senátu.

Tiskový briefing začne ve 12:15 v předsálí Jednacího sálu (recepce A Valdštejnského paláce)

Vystoupí:

  • Jan Žaloudík (senátor)
  • Roman Prokop (prezident Asociace univerzit třetího věku ČR)
  • Hana Matějovská Kubešová (přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Masarykovy univerzity)

Témata:

  • Význam univerzit třetího věku
  • Historie, současnost a další vývoj univerzit třetího věku
  • Vliv vzdělávání na zkvalitnění života seniorů

Asociace univerzit třetího věku (U3V) České republiky již 25 let sdružuje instituce na veřejných vysokých školách poskytujících vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání občanům v důchodovém věku. U3V sehrávají významnou roli jako činitel přispívající ke zkvalitňování života seniorské generace. Za pozornost stojí fakt, že zatímco v roce 2012/2013 studovalo na univerzitách třetího věku cca 30 tisíc seniorů, v roce 2017/2018 je jich více než 56 tisíc.

Eva Davidová, 07.11.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

12.11.2018 10:00 Konference u příležitosti 25.výročí vzniku Asociace U3V a 100. výročí vzniku Československa