Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Neziskovky se brání plánovaným škrtům a volají: neziskový sektor potřebuje jistotu (15.08.2018)

Plánované úspory v dotacích pro nestátní neziskové organizace (NNO) v odhadované výši 3 miliardy Kč, s nimiž přišla ministryně financí Alena Schillerová, nejsou správnou cestou. Shodla se na tom místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a členové expertní pracovní skupiny pro neziskový sektor. Společně vydali prohlášení, které shrnuje jejich obavy. To, co podle Horské neziskový sektor potřebuje, je naopak právní a finanční jistota.

senátorka Miluše Horská na tiskovém briefingu

senátorka Miluše Horská na tiskovém briefingu

„Zdravé demokracie se neziskového sektoru nebojí, ale naopak ho podporují. Ráda bych proto paní ministryni sdělila, že neziskový sektor je v naší zemi dlouhodobě finančně poddimenzovaný,“ upozornila Miluše Horská. „Kultura, školství, sociální systém, ale i další oblasti dobře ví, jak jim neziskovky pomáhají. Proto je třeba tyto organizace podporovat v jejich rozvoji a ne jim škrtat peníze,“ prohlásila Horská.

Na slova ministryně financí Aleny Schillerové zareagoval také Roman Haken, koordinátor expertní skupiny, který je zároveň ředitelem Centra pro komunitní práci střední Moravy: „Svobodná občanská společnost v demokracii musí mít právo se sdružovat a vykonávat aktivity, které považuje za prospěšné. Na dotace není nárok, ale jsou podpůrným prostředkem pro tyto organizace, aby svoji činnost mohly ve veřejném zájmu rozvíjet. Posouzení zda se jedná o prospěšnou aktivitu je vždy na straně donora. Ať je to stát, obec nebo soukromá osoba,“ vysvětlil Haken.

Další z členů této skupiny, Aleš Sedláček, který působí jako předseda České rady dětí a mládeže, vyjádřil také obavy z toho, aby neziskový sektor nebyl cíleně škrcen: „Dotace podnikatelům jsou šestkrát větší než pro NNO. Dotace do příspěvkových organizací státu, krajů a obcí, činí desetkrát tolik, co od státu dostanou všechny spolky. Zajímavé je, že dotace, jako sprosté slovo, zaznívá jen ve spojitosti s neziskovkami,“ povzdychl si Sedláček.

Expertní skupina se rozhodla reagovat na slova ministryně financí Aleny Schillerové, směřovaná k plánovaným úsporám v dotacích pro NNO v odhadované výši 3 miliardy Kč a na následnou mediální diskusi.

  1. Rádi bychom upozornili na to, že pokud platí to, co uvedla paní ministryně, není matematicky možné uvedenou částku ušetřit, pokud se krácení nemá týkat právě nejvíce dotovaných oblastí, dle premiéra kultury, školství a sociální oblasti. K prohlášení paní ministryně se v médiích vyjádřila řada politiků s tím, že je dobré celý systém prověřit a odříznout ty „špatné“ neziskovky. To přiživuje zmatek, který paní ministryně svým vyjádřením odstartovala. V debatě se hovoří o tzv. politických neziskovkách, které mají tu drzost veřejně prezentovat nějaký názor. Hovoří se o nutnosti evidence zahraniční podpory pro NNO, přitom reálné politické neziskovky v této zemi jsou odbory, politické strany a jejich politické instituty, leckteré s nárokem na státní příspěvek, nadace politických stran. Máme počítat i instituce krajů a obcí?
  2. Vláda má k dispozici poradní orgán, v němž pracují zdarma zástupci NNO a náměstci jednotlivých ministerstev. Tento orgán každoročně odevzdává do vlády podklady o dotačních programech i rozbor financování NNO z předchozího období, který zpracovává univerzitní pracoviště. Tyto dokumenty byly včas pro vládu připraveny, vláda se jimi však, oproti předchozím letům, nezabývala.
  3. Dle vyjádření expertní pracovní skupiny, kterou vede 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, analýza financování NNO ze strany státu probíhá kontinuálně, stejně jako tvorba, realizace a hodnocení resortních politik, na které jsou dotační programy navázané. To je totiž princip fungování demokratického státu. Někdy těžkopádný, ale důležitý pro zachování stability. Stejně probíhají pravidelné kontroly ze strany státu, prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu a finančních úřadů, stejně tak jako ministerstev, která dotace poskytují. Výsledky kontrol jsou veřejné, stejně jako je veřejně přístupná databáze, kam ministerstva vkládají projekty, na které dotační peníze posílají.
  4. Považujeme nestátní neziskové organizace za zásadní součást naší společnosti, poskytující služby, které stát sám často nedokáže zajistit nebo to pro něj není výhodné. Tyto organizace si zasluhují podporu jak finanční, tak morální. Není možné pořád dokola dehonestovat NNO jako celek. Toto vytváření vnitřního nepřítele není konstruktivní a může přinést, pouze dočasné politické body takovým stranám, které si nepřejí zájem občanů o veřejné věci a které na složité společenské problémy nabízí jednoduchá a rychlá řešení. Stát má právo se svými dotačními prostředky nakládat dle svého rozhodnutí. Je tedy na čase veřejně říci, jaké služby jsou považovány za zbytečné, duplicitní či nekoncepční, pak se podívat, kdo je poskytuje, a to bez ohledu na to, zda se jedná o NNO, stát, kraj, obec, obchodní společnosti. NNO jsou jen minoritním příjemcem dotací. Bohužel tím nejzranitelnějším, kterému se nejsnáze bere.

Eva Davidová, 15.08.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

15.08.2018 10:30 Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí