Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Klub STAN v Senátu obhájil posty 2 místopředsedů, získal další vedení výboru (11.11.2020)

11. listopadu 2020, Praha. Tisková zpráva Klubu Starostové a nezávislí

„Bylo pro mě velkou ctí být v uplynulém období ve vedení Senátu a i svými aktivitami přispívat k jeho obrazu. V budoucím období bych rád navázal na svoji dosavadní práci a věnoval se především oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Při své práci ve školství jsem vždy dbal na svobodu rozhodování spojenou se zodpovědností za vlastní rozhodnutí. To jsou atributy, které nacházím i v práci v Senátu a jsem si jist, že je Senát právem považován za nejsvobodnější a nejdemokratičtější ústavní instituci a i nadále bude důstojnou protiváhou Poslanecké sněmovně,“ říká se svému zvolení Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu.

„Ve funkci místopředsedy bych chtěl navázat na práci ve prospěch obcí, strukturálně postižených regionů a ochrany životního prostředí a to zejména v oblasti legislativy i v samotném terénu. I nadále bych rád pokračoval v maximální ochraně principů zakotvených v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod, abychom mohli dále žít a tvořit ve svobodné a demokratické společnosti,“ uvádí Jan Horník, místopředseda Senátu.

Klubu Starostové a nezávislí se nově podařilo získat předsedu Výboru pro záležitosti Evropské unie, kterým se stal senátor Mikuláš Bek. Za svou prioritu považuji zejména zapojení Senátu do přípravy českého předsednictví v Radě EU v roce 2022. V nejbližším období bych chtěl, aby se Senát stal silným partnerem vlády při přípravě na čerpání mimořádných evropských prostředků, které mají přispět k řešení důsledků covidové epidemie,“ doplňuje Bek.

 

Kontakt:

Jan Doležálek, PR Klubu Starostové a nezávislí

dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839

Sue Nguyen, 11.11.2020