Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Klub Starostové a nezávislí: Kompenzace pro OSVČ nesmí zasáhnout rozpočty obcí (12.05.2020)

12. května 2020, Praha. Senát na první květnové schůzi bude opět projednávat covidové zákony. Klub Starostů a nezávislých podpoří pozměňovací návrh proti opatření vlády, na základě kterého by se měl kompenzační bonus pro OSVČ čerpat i z financí pro samosprávy. Senátoři se také budou zabývat zprávou o životním prostředí či usnesením vyzývající vládu, aby v boji při epidemii lépe využívala data a na základě nich plánovala strategická jednání.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

 

Senátoři klubu Starostové a nezávislí budou usilovat o to, aby se zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ vrátil zpět do sněmovny s pozměňovacím návrhem. Ten má zamezit citelnému zásahu do rozpočtu samospráv. Navržená vládní úprava totiž počítá s tím, že by část kompenzace měla jít na vrub měst a obcí a nikoliv pouze státního rozpočtu. „Obce jsou solidární se státem a chápeme, že je nutné se na dopadech současné krize podílet. Daňový příjem z OSVČ si ovšem ponechává pouze stát, ale vláda nyní chce, aby se samosprávy o náklady dělily. To považujeme za nespravedlivé,“ uvádí předseda klubu Starostové a nezávislí Petr Holeček.

„Obce by společně s kraji přišly až o 15 miliard korun. S tím se některé obce nemusí vůbec vypořádat. Naopak bychom měli investovat a rozhýbat regionální ekonomiku, ne obcím peníze brát. Samozřejmě chápeme, jak je důležitá i pomoc pro živnostníky a drobné podnikatele, proto navrhujeme, aby kompenzace pro OSVČ byla hrazena pouze ze státního rozpočtu,“ dodává Holeček.

Plénum projedná také zprávu o životním prostředí České republiky za rok 2018. „Zpráva přináší opět mnoho znepokojivých zjištění, ale reflexe vlády resp. Ministerstva pro životní prostředí je bohužel opět mizivá. Neustále se potýkáme s problémem nakládání odpadů, mizejících lesů, extrémním suchem či nedostatečným zadržováním vody v krajině. Bohužel pro ministerstvo se měřítkem úspěchu zdá být jen velké množství utracených peněz, nikoliv reálné výsledky,“ uvádí zpravodaj zprávy a senátor klubu Starostové a nezávislí Zbyněk Linhart.

Senátoři opakovaně kritizují vládu, že během koronavirové krize nevychází z analýzy dat při tvorbě strategických plánů a dostatečně neinformuje veřejnost. Na pořadu jednání proto bude usnesení reagující na danou situaci, které získalo podporu napříč senátními kluby. "Česká republika musí být co nejlépe připravena na boj s druhou vlnou koronaviru. Bez efektivního a transparentního využití dat to ale půjde jen velmi těžko," říká předkladatel usnesení a senátor klubu Starostové a nezávislí Jiří Drahoš.

„Nedostatek relevantních informací vytváří ideální prostředí ke strašení lidí tím, co se komu zrovna hodí," dodává Drahoš.

 

Kontaktní osoba:

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí

dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839

Sue Nguyen, 12.05.2020