Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Dle senátorů je zmrazení nájmů protiústavní a nadbytečné, obrací se na Ústavní soud (14.05.2020)

Třicítka senátorek a senátorů dne 14. května 2020 podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení cenového moratoria nájemného z bytů. Vládní nařízení je podle nich protiústavní a nepřiměřené. Iniciativu koordinuje senátor Zdeněk Nytra, místopředseda Senátorského klubu ODS.

Senátor Zdeněk Nytra

Senátor Zdeněk Nytra

 

„Vládní nařízení je napsáno tak, že by mohlo platit po neomezenou dobu, jsme přesvědčeni, že tím neúměrně zasahuje do vlastnických práv. V tuto chvíli se žádné hromadné navyšování nájmů nekoná. Spousta pronajímatelů naopak pro letošní rok přistoupila ne-li ke snížení, tak aspoň ke zmrazení nájemného, proto považujeme nařízení vlády také za nadbytečné. Proto jsme se obrátili na Ústavní soud. I v nouzovém stavu by totiž měly platit principy právního státu,“ říká senátor Zdeněk Nytra, který skupinu navrhovatelů zastupuje.

Návrh podporuje 17 členů Senátorského klubu ODS, 10 členů Klubu STAN, 2 členové Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21 a po jednom zástupci senátorských klubů ČSSD a KDU-ČSL a nezávislých.

Napadené vládní nařízení je dle senátorů a senátorek v rozporu jednak s ústavním pořádkem České republiky pro jeho nesouladnost s čl. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, s čl. 4 odst. 4 a s čl. 11 odst. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, a jednak s čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně základních práv a svobod.

Neústavnost nařízení spatřují navrhovatelé zejména v tom, že:

  • nařízení omezuje výkon vlastnického práva vlastníků domů a bytů v rozporu s ústavními kautelami, za nichž by bylo možné takový postup akceptovat;
  • účinnost nařízení není omezena v souladu s § 9 odst. 3 zákona o cenách a jen na nezbytnou dobu;
  • účinnost nařízení je vázána také na pouhou existenci věcně, místně a osobně nesouvisejících mimořádných opatření nejen vlády, ale i ministerstva zdravotnictví, a dokonce i čtrnácti krajských hygienických stanic.

Sue Nguyen, 14.05.2020