Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Senátoři jednali ve Vlachovicích na Zlínsku o opatřeních k zadržování vody v krajině (15.06.2020)

Vlachovice, 15. června 2020. Postupující sucho, nedostatky v zásobování obyvatel pitnou vodou, zpožďující se realizace Vodního díla Vlachovice, ale i další opatření, která povedou k zadržování vody v krajině. To byla hlavní témata pondělního jednání senátora a předsedy Stálé komise VODA-SUCHO Jiřího Buriana, senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a náměstka hejtmana Josefa Zichy se starosty obcí z Vlachovicka.

Zázemí lyžařského vleku v Loučce, budoucí místo Vlachovické přehrady. Zleva: senátor Jiří Burian, náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, senátor Jiří Čunek.

Zázemí lyžařského vleku v Loučce, budoucí místo Vlachovické přehrady. Zleva: senátor Jiří Burian, náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, senátor Jiří Čunek.

 

„Předmětem pracovní schůzky byla debata o připravenosti projektu Vodní dílo Vlachovice k realizaci, o zkušenostech starostů obcí dotčených projektem, o dopadech na majetky obcí a občanů z pohledu jak realizace samotné nádrže, ale také dalších návazných staveb. Podstatnou částí debaty bylo také zmapování priorit obyvatel Vlachovicka s ohledem na jejich konkrétní zkušenosti se suchem v posledních letech,“ shrnul výsledky jednání senátor a hejtman Jiří Čunek.

„Výsledky schůzky budou pragmatickým podkladem jak pro další práci senátní Komise i Senátu Parlamentu ČR samotného, v legislativní práci dotýkající se právě zákonů souvisejících s urychleným naplňováním Koncepce boje proti suchu, konkrétně pak s realizací dalších projektů tzv. Generelu lokalit akumulace povrchových vod, kam projekt Vlachovice spadá. Současně budou poznatky z jednání podkladem pro senátní seminář konaný letos v září k naplňování Generelu, za účasti starostů obcí dotčených projekty Generelu a představitelů ministerstev zemědělství a životního prostředí,“ uvedl senátor a předseda Stálé komise VODA-SUCHO Jiří Burian.

Společní jednání potvrdilo shodu ve stanoviscích k realizaci Vodního díla Vlachovice mezi obcemi a Zlínským krajem. „Společné jednání však nebylo jen o Vlachovické přehradě, která má zásobovat Zlínsko a Uherskohradišťsko pitnou vodou, ale také o dalších opatřeních, která toto dílo doprovází. Jsou to opatření na přírodě blízké péči, jako jsou rybníky, tůně, mokřady, retenční nádrže atd. s tím, že chceme použít císařské otisky z poloviny 19. století pro srovnání se současným a nově požadovaným stavem, abychom zjistili potenciál krajiny a vytvořili takzvaný Generel lokalit akumulace povrchových vod,“ přiblížil náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha s tím, že navržená opatření budou společně projednávána s Lesy ČR, Povodím Moravy, VaK, velkými zemědělci a dalšími dotčenými subjekty.

Všichni účastníci jednání se shodli na tom, že realizace projektu nádrže Vlachovice je prioritou jak regionální, tak zároveň klíčovým pilotním projektem celého Generelu. Postupy dotčených obcí v nelehkých přípravných jednáních, jak v procesu stavebního řízení, tak zejména vůči občanům, spolkům a dalším organizacím, budou k dispozici ostatním obcím v jejich přípravách v obdobných projektech Generelu.

 

Sue Nguyen, 15.06.2020