Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Nový senátní podvýbor se zaměří na strukturálně postižené oblasti v Česku (02.12.2020)

2. prosince 202, Praha. V Senátu poprvé vznikl podvýbor, na kterém se zákonodárci budou věnovat výhradně českým regionům zatíženým strukturálními postiženími a regionům v ekonomické transformaci. Nový Podvýbor pro regiony v transformaci sdružuje senátory, kteří v dotčených regionech žijí nebo z nich pochází.

Podvýbor pro regiony v transformaci zřídil 11. listopadu 2020 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Předsedou byl zvolen sokolovský senátor Miroslav Balatka a v podvýboru zasedají Jiří Cieńciała, Hynek Hanza, Marek Hilšer, Jan Horník, Zbyněk Linhart, Herbert Pavera, Miroslav Plevný, Přemysl Rabas a Petr Vícha.

„Jsem moc rád, že se Senát bude díky novému podvýboru systematicky věnovat dosud často přehlíženým oblastem. Příhraniční regiony a oblasti, kde probíhala nebo probíhá těžba, mají své specifické problémy, které ve svém důsledku dopadají na celou ČR,“ říká předseda podvýboru Miroslav Balatka. „Hlavní činností podvýboru bude pečlivé posuzování zákonů, které spojuje dopad do strukturálně poškozených regionů. Také chceme otevírat dlouhodobě palčivá témata těchto regionů, apelovat a jednat s odpovědnými ministerstvy, poslanci napříč politickým spektrem, stejně jako dalšími institucemi na národní, ale i evropské úrovni.“

„Aktuálně se na dnešním prvním zasedání budeme věnovat také rozdělení peněz z evropských fondů, které mají pomoci transformaci, jako jsou Fond spravedlivé transformace a Modernizační fond. K mnohým z navržených mechanismů máme výhrady a mnoho otázek,“ doplňuje předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart, který v podvýboru zasedá.

Činnost Podvýboru pro regiony v transformaci bude zaměřena na dlouhodobé problémy těch oblastí republiky, které se potýkají s transformací ekonomické základny. Jedná se například o ukončení těžby uhlí či konec tradičních průmyslových odvětví a na ně navázanou nezaměstnanost. Stejně tak se jedná i o ekonomické a sociální aspekty jakými jsou např. odliv lidí, vysoký počet exekucí a vyloučené lokality. Typicky se jedná o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, problematická jsou ale i mnohá další místa napříč celou republikou.

Členové výboru budou nejen situaci v regionech sledovat, upozorňovat na ni Vládu ČR, ale ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou budou připravovat návrhy zákonů týkající se této problematiky. Hodlají intenzivně spolupracovat s ministerstvy, kraji, zástupci regionálních zaměstnavatelů i odpovědnými institucemi Evropské unie.

Vznik podvýboru je signálem, že Senát na tyto regiony a jejich občany nezapomíná. Zároveň se jedná o naléhavý apel, že je zásadní se negativní situací v regionech s plnou vážností systematicky zabývat a řešit ji.

 

Sue Nguyen, 02.12.2020