Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

V Senátu se uskutečnilo veřejné slyšení k budoucnosti mediální výchovy (17.09.2018)

V pondělí 17. září 2018 proběhlo v Jednacím sále Senátu veřejné slyšení „Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova“, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice v čele se senátorem Václavem Chaloupkem. Hlavním bodem slyšení bylo zhodnotit současný stav mediální gramotnosti, rizika a výzvy s ní spojené a kroky k jejímu zlepšení.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

„Mediální gramotnost je klíčová pro život ve 21. století, potřebná pro život ve společnosti, ve které se média a digitální technologie stávají přirozenou součástí našeho každodenního života. Od chvíle, kdy se ráno probudíme, až do chvíle, kdy usínáme, a to během celého dne, při práci, studiu, občanských povinnostech, ve volném čase a v osobních vztazích,“ upozornil profesor Jan Jirák, z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který veřejné slyšení moderoval a mediální gramotnosti se dlouhodobě věnuje.

Slyšení završilo sérii odborných seminářů na toto téma, které se v loňském roce uskutečnily v Senátu. Cílem bylo společně uvažovat o teoretických i praktických problémech, kterým tato oblast v současnosti čelí, a to například diskutovat o šíři konceptu mediální gramotnosti, mezioborových přesazích či konkrétních výzvách, kterým jsou vystaveni jednotliví aktéři.

Slyšení se konalo za účasti Václava Pícla, náměstka ministra školství, Jiřího Vzienteka, náměstka ministra kultury, Benedikta Vangeliho, vedoucího Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra, Milady Richterové, místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a řady další zástupců veřejných, neziskových a akademických institucí. Zúčastnění zástupci většiny dotčených institucí se shodli, že je třeba vytvořit koordinované mezirezortní platformy, jejichž cílem by mělo být zpracování dlouhodobé strategie rozvoje mediální gramotnosti v České republice.

Veřejné slyšení školského výboru se uskutečnilo za odborné spolupráce s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a nadací Green Foundation.

 

Denisa Čermáková, 17.09.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

17.09.2018 09:00 Veřejné slyšení „Budoucnost mediální výchovy: Aktéři vzdělávací politiky a mediální výchova“