Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Předseda Stálé komise Senátu VODA-SUCHO Jiří Burian: I v době pandemie se musíme věnovat dopadům sucha v ČR (29.09.2020)

Z důvodu zpřísnění preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 v sídle Senátu byl zrušen seminář k řešení problematiky sucha na území ČR, který se měl konat 24. září 2020. Byla na něj pozvána téměř stovka starostů a vodohospodářských odborníků. Stálá komise Senátu VODA-SUCHO se však naléhavou otázkou sucha nadále zabývá.

„Srážkově bohatší léto sice pomohlo částečně vylepšit tzv. zemědělské sucho, ale to vážnější, hydrologické, zůstává nadále obrovským celospolečenským tématem,“ zdůrazňuje senátor Jiří Burian, který stojí v čele Stálé komise Senátu VODA-SUCHO.

Komise sleduje a vyhodnocuje plnění strategických úkolů v boji s následky sucha v České republice. Jedním z významných záměrů je v tomto ohledu projekt Generel lokalit akumulace povrchových vod (LAPV), vypracovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Generel rozpracovává vznik nových vodních děl na více než 60 možných lokalitách, která by zajišťovala akumulaci srážkové vody, a přispívala tak k zachování zdravého životního prostředí a vytvoření nových zásob vody. Díky konstrukci staveb se sypanými hrázemi a dalším opatřením blízkým přírodě by se naakumulovaná voda vsakovala, čímž by došlo také k doplnění zásob podzemních vod.

„Na semináři jsme plánovali představit jeden z pilotních a vzorových projektů Generelu, a to vodní dílo Vlachovice ve Zlínském kraji, které má zachytit téměř 30 milionů kubických metrů srážkové vody na ploše cca 200 hektarů. Připravováno bylo v úzké spolupráci dotčených obcí Vlachovicka se státním podnikem Povodí Morava, Zlínským krajem a samozřejmě s oběma klíčovými resorty, tedy ministerstvy zemědělství a životního prostředí. Po dokončení díla by tak měl být dlouhodobě vyřešen problém zajištění zejména pitné vody pro občany Zlínského kraje,“ vysvětluje Jiří Burian.

„Stálá komise Senátu VODA-SUCHO bude i nadále sledovat plány Generelu, který významně přispívá k dlouhodobému řešení dopadů sucha s cílem garantovat občanům ČR zásobování pitnou vodou i v budoucnu. Otázce sucha se musíme věnovat i v době pandemie,“ uzavírá Jiří Burian.

 

Sue Nguyen, 29.09.2020