Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“ byl uveden Ing. Jiří Vačkář, in memoriam, jako osobnost venkova 2018 (26.10.2018)

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova , ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR – vyhlašovatelé ocenění, otevřeli dnešního dne „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“.

Této pocty se dostalo, jako prvnímu, Ing. Jiřímu Vačkářovi, in memoriam, za celoživotní přínos českému venkovu, zahájení národního Programu obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně nastartování programu LEADER v České republice.

Ocenění převzali zástupci rodiny z rukou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslava Nenutila, za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně PČR, Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance Evropského parlamentu a Pavla Drahovzala, výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR.

Ing. Jiří Vačkář prožil většinu svého života na venkově, vystudoval zemědělství, pracoval v různých zemědělských podnicích. Od roku 1990 se zapojil do politického života, byl poslancem ČNR a později Poslanecké sněmovny PČR. Celý svůj život věnoval zemědělství a venkovu, jako poslanec se zasloužil o zahájení financování národního Programu obnovy venkova.

Významné bylo jeho působení na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu zemědělství. Ve funkcích na obou ministerstvech podporoval realizaci Programu obnovy venkova, včetně postupného navyšování jeho rozpočtu, napomáhal rozvinutí soutěže Vesnice roku a vznik prvních Místních akčních skupin. Na Ministerstvu zemědělství se zasloužil o implementaci evropského Programu rozvoje venkova. Prosadil také zahájení programu LEADER, nejprve v pilotní podobě s podporou z národních prostředků, později s podporou Programu rozvoje venkova.

Do Síně slávy, jako osobnost roku 2018 in memoriam, byl nominován Spolkem pro obnovu venkova ČR, Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova, Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Na základě dohody s Národním zemědělským muzeem v Praze bude v jeho prostorách každoročně věnováno  místo pro umístění  fotografie  oceněných.

Eva Davidová, 26.10.2018

Odkaz na akce v kalendáři:

26.10.2018 15:00 Slavnostní setkání při příležitosti předávání ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“