Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Jsem přesvědčen, že díky svým zkušenostem jsem schopen přerodu politika ve státníka (14.11.2018)

Kandidátský projev Jaroslava Kubery, který byl 14. 11. 2018 zvolen předsedou Senátu.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Předstupuji před vás se žádostí o důvěru po 18 letech práce v Senátu.

Pozice Senátu po volbách díky jejímu výsledku je posílena. To je podmínka nutná, nikoliv však dostačující. Hlavní poslání Senátu je v tomto volebním období obrana Ústavy, demokracie a svobody. Spolupráce klubů v základních otázkách bude fungovat, protože všechny kluby jsou v otázkách, které jsem zmínil, jednotné. U běžných zákonů nebude vždy shoda. Ale Senát nebude za každou cenu v opozici vůči vládě.

Zcela nezbytná je komunikace předsedy Senátu s prezidentem republiky, premiérem a předsedou sněmovny. Předseda Senátu zastupuje Senát navenek, ale má důležité úkoly i ve vnitřním chodu Senátu.

Spokojenost zaměstnanců Kanceláře Senátu je pro práci senátorů nezbytná, protože bez jejich podpory by Senát nemohl řádně fungovat.

Co lze udělat pro zlepšení pozice Senátu na politické scéně? Přestože funkční období orgánů Senátu je nejkratší v našem politickém systému, dá se udělat mnohé. Jednou z možností jsou výjezdy předsedy Senátu do jednotlivých volebních obvodů s cílem podpořit senátory bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Osobní komunikace má násobně větší účinek než komunikace na Facebooku nebo Twitteru.

Velmi si vážím práce všech bývalých předsedů včetně předsedy Milana Štěcha, se kterým jsem měl tu čest dva roky jako místopředseda spolupracovat.

Navázat důstojně na jejich práci není vůbec snadné. To byl také důvod, proč jsem opustil všechny další aktivity, abych se mohl plně věnovat práci pro Senát.

Přerod politika ve státníka vůbec není jednoduchý. Ale jsem přesvědčen, že díky svým zkušenostem jsem takového přerodu schopen.

Všechny komunální i senátní volby jsem vyhrál díky dvěma slovům navazujícím kontakt. Ta slova znějí: Dobrý den. Přeji vám dobrý den!

 

Eva Davidová, 14.11.2018