Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Úspěšná cesta Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost do Spolkové republiky Německo (05.04.2019)

Cesta Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky do Spolkové republiky Německo se uskutečnila ve dnech 1. až 3. dubna 2019. Na pořadu cesty byla bilaterální jednání s představiteli Parlamentu SRN.

Senátní delegace jednala také s parlamentním tajemníkem Ministerstva obrany SRN Thomasem Silberhornem.

Senátní delegace jednala také s parlamentním tajemníkem Ministerstva obrany SRN Thomasem Silberhornem.

 „Vztahy mezi Německem a Českou republikou v oblasti bezpečnosti se prohlubují. Jednání v Bundestagu potvrdila, že čelíme obdobným hrozbám a naše spolupráce může být vzájemně přínosná,“ říká předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.

Členy české delegace byli předseda výboru Pavel Fischer, místopředseda Patrik Kunčar a členové Tomáš Czernin a Jiří Dienstbier.

„Ochrana strategických odvětví před rizikovými zahraničními investicemi zdaleka není problém pouze České republiky. Na každém jednání byla řeč o Číně a narůstajících obavách z obchodní strategie jejích firem,“ říká Pavel Fischer.

„Problematika se týká všech zemí Evropské unie a je potřeba společně koordinovat postup. Vidíme, že kolegové z Německa situaci nepodceňují, a to je dobrá zpráva,“ dodává Pavel Fischer.

Partnery jednání v Bundestagu byli například Norbert Röttgen, předseda Zahraničního výboru, Wolfgang Hellmich, předseda Výboru pro obranu, Renata Alt, poslankyně Spolkového sněmu, Andreas Peschke, vrchní ředitel evropské sekce MZV, Thomas Bagger, ředitel zahraniční sekce Úřadu spolkového prezidenta, Ulrich Weinbrenner, ředitel sekce pro migraci a uprchlictví. Jednání byl přítomen velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo pan Tomáš Jan Podivínský.

Denisa Čermáková, 05.04.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

01.04.2019 00:00 1.4.-3.4.2019, Německo, Berlín Předseda VZOB P. Fischer, místopředseda VZOB P. Kunčar, členové VZOB J. Dienstbier a T. Czernin se zúčastní jednání na Ministerstvu vnitra, jednání s partnerskými výbory Spolkového sněmu, setkání s představiteli parlamentní skupiny přátelství, jednání v Úřadu spolkového prezidenta, setkání se zástupci think-tanku Německá atlantická společnost (DAG) a Nadace pro vědu a politiku (SWP).