Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Jan Florian byl jako Osobnost venkova 2019 uveden do „Síně slávy – poctu za rozvoj venkova“ (18.10.2019)

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR podruhé vyhlašovali „Síň slávy – poctu za rozvoj venkova“.

Obrázek přidružený k tiskové zprávě

 

Oficiálního uznání se v letošním roce dostalo Ing. arch. Janu Florianovi za celoživotní přínos českému venkovu - nastartování národního Programu obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně zahájení programu LEADER v České republice.

Jan Florian dorazil do Frýdlantského salonku Valdštejnského paláce v doprovodu své nejbližší rodiny. Ocenění převzal z rukou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslava Nenutila za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně EP, Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance Evropského parlamentu, Pavla Drahovzala, místopředsedy Svazu měst a obcí ČR a ředitele Národního divadla Jana Buriana . Národní zemědělské muzeum v Praze pak bude nově ve svých prostorách každoročně vystavovat fotografie oceněných.

Sue Nguyen, 18.10.2019

Odkaz na akce v kalendáři:

18.10.2019 13:00 Slavnostní setkání při příležitosti předávání ocenění "Síň slávy - pocta za rozvoj venkova"